SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
  Sản xuất kinh doanh RSS

PC Khánh Hòa bảo vệ thành công Dự án sản xuất thử nghiệm “Đèn cảnh báo và chỉ thị sự cố trên lưới điện trung áp”

Thực hiện Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 21/10/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh năm 2017, theo đó ngày 22/3/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buối đánh giá xét duyệt Thuyết minh đề cương Dự án sản xuất thử nghiệm Đèn chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện phân phối - Chủ nhiệm dự án là Thạc sĩ Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
  Đảng-Đoàn thể RSS

Tổ chức diễu hành tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng giờ trái đất

Thực hiện chỉ thị tiết kiệm điện số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 531/EVN-QHCĐ-KD ngày 27/02/2017 về việc hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”. Sáng ngày 22/3/2017, PC Khánh Hòa đã tổ chức diễu hành tuyên truyền tiết kiệm điện tại một số tuyến đường chính của TP Nha Trang.
  Tin địa phương

Tiện ích của ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại thông minh

Khoa học công nghệ trên thế giới ngày càng phát triển, thu nhập và nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao, việc khai thác triệt để các lợi ích của chiếc điện thoại thông minh là việc đang và sẽ được các doanh nghiệp làm mạnh mẽ trong thời gian tới. PC Khánh Hòa nói riêng và Tổng công ty Điện lực miền Trung nói chung cũng không nằm ngoài xu hướng đó.
  Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nào
Gửi bình chọn  Xem kết quả
 
  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập