Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan PC Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 – 2022
12/06/2017 10:08
Được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của BTV Công đoàn Công ty, ngày 06/06/2017 Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan PC Khánh Hòa tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá phong trào CNLĐ và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng nhiệm vụ hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới. 


Ông Nguyễn Thanh Lâm - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 theo hướng dẫn số 17/HD-CĐ ĐLKH ngày 21/2/2017 của Ban thường vụ Công đoàn PC Khánh Hòa.

Trong thời gian qua, Công đoàn cơ quan Công ty đã chú trọng triển khai đầy đủ các hoạt động theo hướng dẫn của Công đoàn PC Khánh Hòa: các Tổ Công đoàn luôn phối hợp với chuyên môn tổ chức tham gia đóng góp ý kiến vào Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, tham gia tổ chức Hội nghị người lao động tại đơn vị, phổ biến các nghị quyết, nội quy lao động đến người lao động; tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương tiết kiệm điện, tham gia các hoạt động hưởng ứng việc nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng …

Công đoàn cơ quan Công ty cũng tập trung vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động nâng cao nâng suất, chất lượng, hiệu quả, hưởng ứng các chương trình, hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm; tham gia nhiều bài viết trên website Công ty, bản tin Công đoàn và bản tin EVNCPC, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua viết tin bài do Công ty phát động. Phong trào sáng kiến của Cán bộ ĐVCĐ khối Cơ quan Công ty cũng được chú trọng, nhiều sáng kiến được công nhận với tổng số 136 sáng kiến có giá trị làm lợi trên 33 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc thực hiện các chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động, tham gia các hoạt động xã hội như tổ chức tham quan nghỉ dưỡng, văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, hoạt động nữ công, công tác từ thiện, thăm hỏi đoàn viên cũng được Công đoàn cơ quan Công ty quan tâm triển khai: hỗ trợ 09 đợt tham quan du lịch với tổng số 159 đoàn viên tham dự, thực hiện 392 lượt thăm hỏi các đoàn viên công đoàn ốm đau với số tiền hơn 91 triệu đồng, vận động đóng góp 420 triệu đồng hưởng ứng các chương trình đóng góp do Công đoàn cấp trên phát động; hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các hoạt động văn nghệ - thể dục thể thao do Công đoàn Công ty và Công đoàn cấp trên tổ chức…

Với số lượng đoàn viên Công đoàn đông nhất trong toàn Công đoàn Công ty, chất lượng hoạt động của anh chị em đoàn viên không ngừng được nâng cao. Bên cạnh đó, CĐCSTV Cơ quan Công ty cũng vinh dự là đơn vị có nhiều cán bộ quản lý, các cán bộ của các tổ chức đoàn thể như: Đảng Ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên... tham gia sinh hoạt tương đối tập trung, do đó việc triển khai các thông tin, định hướng chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và Công đoàn Công ty đến người lao động rất kịp thời. Từ thực tế đó, 07 nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 đều là những cá nhân có năng lực và kinh nghiệm công tác, không những quản lý tốt trong công tác chuyên môn mà còn là những nhân tố tích cực, trách nhiệm trong các hoạt đồng phong trào, đoàn thể.


BCH Công đoàn Cơ quan Công ty nhiệm kỳ mới 2017-2022

Với trọng trách và sự tín nhiệm của toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan Công ty, BCH mới sẽ có những phương hướng hoạt động cụ thể, chú trọng quan tâm hơn nữa đến tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên công đoàn, tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức các đợt thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong những năm kế tiếp, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Đại hội đại biểu công đoàn cơ quan PC Khánh Hòa đã kết thúc thành công, góp phần tích cực vào quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn PC Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2022 vào tháng 8/2017.

Hạnh Quyên

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập