Tin vắn PC Khánh Hòa
28/06/2017 16:50
Một số hoạt động của PC Khánh Hòa trong thời gian qua.

*Phòng Kinh doanh PC Khánh Hòa tổ chức bồi huấn nghiệp vụ kinh doanh điện năng 2017
Trong 02 ngày 27 và 28/6/2017, phòng Kinh doanh PC Khánh Hòa tổ chức bồi huấn nghiệp vụ kinh doanh điện năng 2017 với 02 nội dung: Nghiệp vụ tính toán tổn thất và hiệu suất khu vực - đợt 1 (dành cho tất cả CBCNV làm công tác tính toán hiệu suất khu vực) và nghiệp vụ cấp điện mới, công tác ký kết hợp đồng mua bán điện và ghi chỉ số công tơ - đợt 2 (dành cho trưởng các đơn vị và nhân viên, chuyên viên liên quan đến công tác quản lý khách hàng, lắp đặt, quản lý hệ thống đo đếm và quản lý điện khu vực). Mục đích bồi huấn: Nhằm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay trong công tác kinh doanh, đồng thời tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch trong công tác kinh doanh điện năng năm 2017 và các năm tiếp theo tại PC Khánh Hòa. (Huy Tôn)


Phòng Kinh doanh PC Khánh Hòa tổ chức Bồi huấn nghiệp vụ hiệu suất khu vực sáng ngày 27/6/2017

*PC Khánh Hòa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Hoàn thiện lưới điện hạ áp năm 2017 Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh
Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn thiện lưới điện hạ áp khu vực huyện Diên Khánh-Khánh Vĩnh nhằm mục đích tăng cường khả năng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, đảm bảo an toàn về điện góp phần giảm tổn thất điện năng và đáp ứng định hướng phát triển kinh tế xã hội khu vực dự án. Xây dựng mới đường dây hạ áp 0,4kV và các nhánh rẽ sau công tơ bao gồm cải tạo và xây dựng mới các xuất tuyến thuộc các trạm biến áp nằm trong khu vực Diên Khánh-Khánh Vĩnh. (Duy Ngân)

*PC Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia hỗ trợ và phục vụ Festival Biển năm 2017
Nhờ vào công tác chuẩn bị kỹ càng, sự phối hợp nhịp nhàng trong thi công và triển khai các nội dung công tác, PC Khánh Hòa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện ổn định và an toàn, góp phần vào sự thành công của Festival Biển vừa diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13/6/2017. Qua đó, PC Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia hỗ trợ và phục vụ Festival Biển năm 2017 gồm: Điện lực Trung tâm Nha Trang và cá nhân ông Bùi Xuân Tiến (Phòng Điều độ Công ty). (Phúc Nhân)

*PC Khánh Hòa phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện hạ áp năm 2017 khu vực Điện lực Ninh Hòa
Mục tiêu đầu tư xây dựng: Tăng cường khả năng cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới và cải tạo. Quy mô đầu tư: Hoàn thiện lưới điện hạ áp (Xây dựng mới 527m và cải tạo 3.045m); Cải tạo lưới điện vận hành 1 pha lên 3 pha (4.779m đường dây trung áp hiện có, Nâng công suất 10 TBA với dung lượng tăng thêm 837,5kVA, Cải tạo thay 10.952m dây cáp vặn xoắn các loại. (Ngọc Phát)

* Tiến hành công tác bảo dưỡng máy phát điện H1 (HT5115) và T1 (TGT 100 JD) tại 02 đảo: Bích Đầm và Vũng Ngán
Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định cho người dân tại 02 đảo: Bích Đầm và Vũng Ngán, vừa qua Tổng Giám đốc PC Khánh Hòa đã ký quyết định giao nhiệm vụ cho Xí nghiệp Cơ điện – Thí nghiệm và Điện lực Vĩnh nguyên là 02 đơn vị sẽ triển khai thực hiện bảo dưỡng máy phát điện điện tại 02 đảo nói trên. Thời gian hoàn thành trong tháng 06 và 07/2017. Nguồn vốn từ chi phí sản xuất kinh doanh của Điện lực Vĩnh Nguyên. (Huy Tôn)
---
 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập