6 tháng đầu năm 2017, PC Khánh Hòa phát hiện 395 vụ vi phạm sử dụng điện, truy thu hơn 291 triệu đồng
14/07/2017 15:19
Kiểm tra sử dụng điện là công việc thường xuyên, nhằm mục đích ngăn ngừa và phát hiện những hành vi vi phạm sử dụng điện. Bên cạnh đó, việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm sử dụng điện cũng đã có tác dụng răn đe nhất định đối với khách hàng vi phạm cũng như những khách hàng có ý định trộm cắp điện...

Thực hiện chức năng được giao, Phòng Kiểm tra, Giám sát mua bán điện PC Khánh Hòa thường xuyên phối hợp với các Điện lực tổ chức kiểm tra sử dụng điện, đặc biệt là các Điện lực ít phát hiện khách hàng vi phạm sử dụng điện tại các khu vực nông thôn, các hộ sản xuất, hộ cho thuê nhà trọ...


Kiểm tra sử dụng điện tại Cam Lâm

Nhìn chung, các chỉ tiêu liên quan đến công tác kiểm tra sử dụng điện 6 tháng đầu năm 2017 đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Toàn Công ty đã tổ chức 43.293 lượt kiểm tra sử dụng điện (có 4.090 lượt kiểm tra đêm), tăng 7.055 lượt so với năm 2016, phát hiện 395 vụ vi phạm sử dụng điện (trong đó trộm cắp điện là 12 vụ), tăng 233 vụ (tăng 143%) so với năm 2016, sản lượng điện truy thu là 33.350kWh; số tiền truy thu là 216.734.062 đồng. 

Đặc biệt, qua quá trình theo dõi, mật phục, đồng thời phối hợp với Công an địa phương, Tổ Kiểm tra, Giám sát mua bán điện Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn và Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh đã phát hiện 02 khách hàng trộm cắp điện, với sản lượng lớn, bằng hình thức câu/móc trước công tơ. 

Thời gian qua, PC Khánh Hòa đã triển khai một số giải pháp nhằm giảm thất thoát điện năng, nâng cao hiệu quả phòng, chống vi phạm sử dụng điện, cụ thể: lắp đặt các thiết bị đo xa tại trạm chuyên dùng có sản lượng lớn, thường xuyên theo dõi các thông số từ chương trình hệ thống quản lý dữ liệu công tơ từ xa (RFSpider); chuyển một số công tơ lắp đặt trong nhà đưa ra ngoài trụ để dễ quản lý và phòng ngừa trộm cắp điện... 

Bên cạnh đó, đơn vị đã thường xuyên tổ chức kiểm tra các khách hàng có 02 điểm đo ánh sáng sinh hoạt và sản xuất bình thường để kịp thời phát hiện khách hàng dùng điện sai giá; nhanh chóng kiểm tra các trạm biến áp có tổn thất tăng cao bất thường (nhất là khu vực nông thôn); theo dõi, kiểm tra Chương trình kiểm tra sử dụng điện (CEU), Chương trình giám sát mua bán điện (CPM)..., nhằm phát hiện sớm các hiện tượng bất thường (mất dòng, mất áp, sản lượng tăng giảm bất thường,...) để xử lý kịp thời. 

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác kiểm tra sử dụng điện, đồng thời động viên, khuyến khích các đơn vị trực thuộc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của công tác này, Công ty đã phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra sử dụng điện 6 tháng đầu năm và cả năm 2107; khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích phát hiện và xử lý những vụ khách hàng trộm cắp điện với sản lượng lớn... Với những cố gắng đó, PC Khánh Hòa đã được Tổng công ty khen thưởng về thành tích trong công tác kiểm tra sử dụng điện trong Quý 1/2017.

Văn Cúc

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập