PC Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm tai nạn lao động trong vận hành lưới điện
19/07/2017 11:02
Thực hiện CV số 5334/EVNCPC–AT ngày 10/7/2017 của EVNCPC về “Thông báo an toàn vụ tai nạn lao động tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế”, ngày 14/07/2017 PC Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến nhằm rút kinh nghiệm cho công tác an toàn của Công ty từ vụ tai nạn lao động nói trên.

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Phòng An toàn Công ty cùng với các đ/c Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách ATVSLĐ các đơn vị cơ sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn, kỹ sư an toàn, đội trưởng, đội phó và trưởng các bộ phận trực thuộc điện lực, xí nghiệp. Ngoài ra, còn có Lãnh đạo và cán bộ của Phòng Kỹ thuật và Phòng Điều độ cũng tham gia Hội nghị. 


Quang cảnh Hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị, Ông Lê Anh Dũng – Trưởng phòng An toàn Công ty báo cáo nội dung diễn biến và nguyên nhân về vụ tai nạn lao động tại Điện lực Bắc Sông Hương thuộc Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế. Ông Dũng nêu rõ các nội dung sai phạm từ kết quả điều tra vụ tai nạn nói trên và nhấn mạnh 6 nội dung chỉ đạo của EVNCPC theo CV số 5334/EVNCPC–AT ngày 10/7/2017 đến các đơn vị trực thuộc và các Phòng ban chức năng trong toàn Công ty.

Qua đó, các thành viên tham dự hội nghị đã trao đổi và rút ra được bài học kinh nghiệm trong công tác thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, cụ thể phải thực hiện 8 nội dung chính trong các khâu khảo sát, lập biên bản khảo sát hiện trường; chế độ thực hiện PCT, PTT; khi nhận thấy các biện pháp an toàn nêu trong biên bản khảo sát hiện trường chưa đầy đủ phải yêu cầu khảo sát lại và bổ sung cho đầy đủ; nghiêm túc thực hiện công tác phổ biến đầu giờ (bằng checklist) cho toàn nhân viên đơn vị công tác nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ mình …

Hội nghị cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi trình độ chuyên môn về kỹ thuật an toàn điện cho người lao động; sử dụng quyền từ chối thực hiện công việc khi thấy không đảm bảo an toàn để bảo vệ cho bản thân và đồng nghiệp. Đối với các điều độ viên cần thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ giao nhận ca theo Điều 58-QT Điều độ HTĐ Quốc gia; rà soát việc đánh số thiết bị, số trụ theo đúng quy định, nhất là các thiết bị liên lạc nhiều nguồn đến; thực hiện nghiêm túc việc treo thẻ đánh dấu đơn vị công tác trên sơ đồ chính tại phòng Điều độ và phòng trực vận hành. Đối với Lãnh đạo các đơn vị cơ sở cần tăng cường kiểm tra hiện trường nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót về biện pháp an toàn, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn lao động…

Kết thúc hội nghị, Ông Lê Anh Dũng – Trưởng phòng An toàn Công ty đã yêu cầu các thành viên tham dự Hội nghị phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBCNV về những nội dung trên, đồng thời làm bài viết thu hoạch và liên hệ với từng vị trí công việc mà cá nhân đang đảm nhận. Qua đó, phát huy ý thức, trách nhiệm hơn nữa của mỗi CB-CNV trong công tác hàng ngày, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tai nạn lao động trong toàn Công ty.

Nguyễn Niệm
 
 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập