Tin vắn PC Khánh Hòa
24/07/2017 08:10
*PC Khánh Hòa triển khai chương trình kiểm tra công tác QLKT, cân pha, san tải kết lưới để giảm TTĐN tại các đơn vị.
Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý lưới điện và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu TTĐN trong năm 2017, PC Khánh Hòa triển khai chương trình kiểm tra công tác QLKT, cân pha, san tải kết lưới để giảm TTĐN tại các đơn vị. Nội dung kiểm tra, bao gồm: Kiểm tra công tác cân pha, san tải, kết lưới đối với các TBA công cộng xây dựng mới, nâng công suất, các hạng mục công trình hoàn thiện lưới điện hạ áp thuộc chương trình ĐTXD, SCL năm 2016 và đợt 1 năm 2017; Kiểm tra công tác QLKT, QLVH lưới điện trung hạ áp. Thời gian thực hiện: cuối tháng 07/2017. (Huy Tôn)

*PC Khánh Hòa phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thiện lưới điện trung hạ áp đợt 2 năm 2016 – Khu vực Vĩnh Hải
Vừa qua, TGĐ PC Khánh Hòa đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thiện lưới điện trung hạ áp đợt 2 năm 2016 – Khu vực Vĩnh Hải, bao gồm 15 trạm biến áp hạ áp với tổng giá trị quyết toán gần 1,9 tỷ đồng. Tại các khu vực dân cư vừa mới phát triển thuộc địa bàn: Vĩnh Lương (xã Lương Sơn), Hòn Nghê (xã Vĩnh Ngọc), xã Vĩnh Phương và một số hẻm thuộc các đường Đặng Tất, Bắc Sơn, Phạm Tu… Khởi công từ quý 2/2016 và hoàn thành trong quý 1/2017. Công trình hoàn thiện đảm bảo cung cấp điện an toàn, nâng cao công suất lưới điện, góp phần giảm tổn thất điện năng khu vực. (Ngân Phát)


Công nhân Điện lực Vĩnh Hải đang kiểm tra độ lệch pha TBA (khu di tích Tháp bà) trong giờ cao điểm

*Kết quả thi sát hạch trực tuyến trong công tác KTGSMBĐ năm 2017.
Thực hiện công văn số 1172/EVNCPC-KTGSMBĐ ngày 27/2/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc triển khai sát hạch trực tuyến kiến thức KTGSMBĐ năm 2017, ngày 23/6/2017 vừa qua, PC Khánh Hòa đã thực hiện nghiêm túc, theo đúng nội dung chỉ đạo. Kỳ thi này, PC Khánh Hòa có 06 thí sinh đăng ký tham gia dự thi: Phòng KTGSMBĐ (02 người), ĐL Cam Ranh-Khánh Sơn (02 người), ĐL Cam Lâm (02 người). Kết quả cả 06 cá nhân đều đạt với số điểm từ 28 đến 30. (Ngọc Duy)

*PC Khánh Hòa triển khai Tổ chức thi thợ giỏi cấp Công ty năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công đoàn TCT ĐLMT, PC Khánh Hòa triển khai tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Công ty. Công ty tổ chức Hội thi thợ giỏi đối với 02 nghề: Nghề QLVH ĐD và TBA trung hạ thế: Mỗi Điện lực cử 01 Đội gồm 03 thí sinh; Nghề QLVH ĐD 110kV: XN LĐCT cử 2 Đội (1 Đội phía Bắc, 1 Đội phía Nam), 03 thí sinh/Đội; Nghề QLVH TBA 110kV: XN LĐCT cử 6 Đội, 02 thí sinh/Đội. Nội dung thi bao gồm: Thi lý thuyết (hình thức thi trắc nghiệm) và thi thực hành cho mỗi nghề. Tổng số thí sinh tham dự: 42 thí sinh. Thời gian tổ chức: vào cuối tháng 07/2017. (Phúc Nhân)

*PC Khánh Hòa phê duyệt hạng mục đầu tư xây dựng công trình cấp điện vùng lõm khu vực xã Suối Cát - huyện Cam Lâm và xã Phước Đồng - TP Nha Trang
Ngày 19/7/2017 vừa qua, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho các hộ dân khu vực vùng lõm ranh giới giữa xã Suối Cát, huyện Cam Lâm và xã Phước Đồng TP.Nha Trang do Điện lực Cam Lâm lập đã được TGĐ PC Khánh Hòa phê duyệt. Quy mô đầu tư xây dựng: xây dựng mới đường dây hạ áp trạm T.N129 và trạm T.207. Tổng chiều dài đường dây hạ áp tăng thêm 1.795m. Giá trị dự toán (sau thuế): 886.465.220 đồng. Vốn đầu tư: từ nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2017 của công ty. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý. Thời gian thực hiện trong năm 2017. (Huy Tôn)

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập