Tin vắn PC Khánh Hòa
29/07/2017 20:39
Một số hoạt động của PC Khánh Hòa trong thời gian qua.

*Đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII (2016-2017)
Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong Công ty, đồng thời tạo điều kiện cho CBCNV tích cực tham gia các hoạt động về sáng tạo Khoa học Kỹ thuật - Công nghệ của địa phương, vừa qua PC Khánh Hòa đã có yêu cầu các cá nhân là tác giả của các sáng kiến đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII (2016-2017). Tính từ đầu tháng 07/2017 đến nay đã có 52 sáng kiến đăng ký tham gia với tổng giá trị làm lợi là 25.966.880.000 đồng. Đây là một hoạt động quan trọng, đánh giá sự tham gia của Công ty vào các phong trào của địa phương hàng năm, góp phần vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà. (Ngân Phát)

*Kế hoạch thay chuyển đổi công tơ điện tử 1 pha các tháng còn lại của năm 2017.
Tổng Giám đốc PC Khánh Hòa vừa chỉ đạo cho các đơn vị thực hiện kế hoạch thay chuyển đổi công tơ điện tử 1 pha các tháng còn lại của năm 2017. Khối lượng thực hiện toàn công ty: 12.000 công tơ. Trong đó, số lượng từng loại công tơ được thay thế bao gồm: 10.560 công tơ loại DT01P60-RF, 1.200 công tơ loại DT01P60-RFMesh và 240 loại công tơ DT01P80-RF. Thời gian hoàn thành lắp đặt chuyển đổi công tơ: 31/10/2017. (Huy Tôn)


Công nhân Điện lực Trung tâm Nha Trang thay chuyển đổi công tơ điện tử

*Triển khai lắp đặt máy tính công nghiệp tại trạm E28 (Ba Ngòi – Cam Ranh) 
Vừa qua, từ ngày 24 đến ngày 28/7/2017, PC Khánh Hòa đã phối hợp với EMEC (Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung) triển khai lắp đặt máy tính công nghiệp tại trạm E28 (Ba Ngòi – Cam Ranh) và xử lý tồn tại công tơ các trạm 110kV PC Khánh Hòa trong hệ thống MDMS của EVNCPC. Các đơn vị phối hợp với EMEC bao gồm: Xí nghiệp lưới điện cao thế cùng với các phòng Kỹ thuật, Điều độ, Kinh doanh và Công nghệ thông tin. (Phúc Nhân)

*Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình Tuyến cáp quang ADSS 24FO 
Tổng Giám đốc PC Khánh Hòa vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tuyến cáp quang ADSS 24FO từ Điện lực Diên Khánh đến Trạm điện Khánh Vĩnh. Quy mô đầu tư: kéo mới 25km cáp quang đơn mode ADSS 24FO phục vụ kết nối truyền dẫn từ Điện lực Diên Khánh về Trạm điện Khánh Vĩnh. Loại công trình: công trình thông tin, truyền thông. Mục tiêu đầu tư xây dựng: tạo kênh truyền dẫn kết nối chính và bảo vệ 1+1 cho hệ thống mạng WAN&SCADA của PC Khánh Hòa tại trạm điện Khánh Vĩnh. Chủ trì thiết kế: Phòng Công nghệ thông tin. Tổng mức đầu tư: 1.361.088.079 đồng. Nguồn vốn đầu tư: vốn đầu tư xây dựng năm 2017 của Công ty. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Thời gian thực hiện dự án: trong năm 2017. (Huy Tôn)

*Kiểm tra sát hạch chức danh Người cho phép (NCP) lần 2 năm 2017.
Ngày 26/7/2017, PC Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra sát hạch chức danh NCP lần 2 năm 2017. Thành phần tham gia: CBCNV không đạt kết quả hoặc do công tác chưa tham gia kiểm tra chức danh NCP lần 1 năm 2017. Nội dung kiểm tra bao gồm: 16 câu hỏi trắc nghiệm và 02 câu tình huống thực tế liên quan đến quy trình An toàn điện, quy trình thực hiện phiếu công tác, phiếu thao tác phù hợp với công việc đảm nhận cũng như tăng cường công tác kiểm tra hiện trường sản xuất để phát hiện kịp thời, xử lý ngăn ngừa các nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình tiến hành công tác. Đợt này có gần 50 CBCNV tham gia thi sát hạch. Kết quả : 100% đạt yêu cầu. (Ngọc Duy)
---

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập