Đảng bộ PC Khánh Hòa tham gia học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII
13/09/2017 11:05
Thực hiện kế hoạch số 19-KH/ĐUKDN ngày 27/7/2017 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, ngày 07/09/2017 tại hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị “Học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII” cho toàn thể đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Hội nghị được tổ chức làm 2 buổi, dành cho hơn 2.000 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Trong đó có hơn 160 đảng viên trực thuộc Đảng bộ công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa cũng đã tham dự Hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Ninh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tập trung quán triệt những nội dung cơ bản của 3 nghị quyết Hội nghị Trung ương năm gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Sau khi được học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết, mỗi đảng viên sẽ tự nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn, phát huy vai trò, nhiệm vụ được giao của từng đảng viên; có những đề xuất, kiến nghị, những giải pháp tối ưu, phù hợp trước những thực trạng của đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, mỗi Đảng viên cũng tập trung tu dưỡng đạo đức, lối sống để phấn đấu trở thành người Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyễn Niệm

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập