PC Khánh Hòa tập trung khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý treo cáp viễn thông
15/09/2017 07:48
Với mục tiêu kiểm đếm chính xác số lượng cáp cho thuê trên từng cột điện, xác định số cáp thừa cần loại bỏ; ngăn ngừa các đơn vị thi công vi phạm trong việc kéo cáp mới; hoàn thiện hồ sơ quản lý cáp trên cột cho thuê và thực hiện kế hoạch chỉnh trang cáp hàng năm đúng kế hoạch, vừa qua PC Khánh Hòa đã tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý treo cáp viễn thông.

Đối với công tác quản lý cáp viễn thông treo trên trụ điện, PC Khánh Hòa đã yêu cầu các Điện lực trực thuộc căn cứ khối lượng quản lý hiện tại để lập kế hoạch hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu quản lý cáp chi tiết từng tuyến, từng trụ của từng nhà mạng. Sau đó mỗi đơn vị phải xây dựng kế hoạch chi tiết (bao gồm tuyến cáp/vị trí/thời gian thực hiện) để gắn thẻ nhận diện và từng bước yêu cầu các đơn vị viễn thông thực hiện công tác tương tự (ưu tiên các tuyến/vị trí sắp được chỉnh trang, các tuyến/vị trí đã chỉnh trang, các tuyến/vị trí trong đô thị, khu dân cư đông đúc,...).


Mỹ quan đô thị được đảm bảo sau khi PC Khánh Hòa thực hiện chỉnh trang cáp viễn thông

Bên cạnh đó, kết hợp với công tác kiểm tra định kỳ lưới điện, các Điện lực sẽ kiểm tra các tuyến có treo cáp viễn thông (bảo đảm đạt 25% trên tổng số tuyến cáp Điện lực quản lý mỗi quý); đồng thời, thống kê số lượng vị trí có cáp viễn thông gây mất an toàn, mỹ quan đô thị báo cáo về Công ty để yêu cầu các nhà mạng xử lý. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc treo/tháo cáp thông tin trên trụ điện để ngăn ngừa thi công treo/tháo cáp viễn thông không đăng ký; nghiêm túc xử lý các trường hợp treo cáp không đúng quy định.

Nhằm giám sát công tác treo mới cáp viễn thông (kể cả cáp trục và thuê bao), các Điện lực phải thực hiện luồn vào đai bó cáp và các loại gông; cập nhật các biến động liên quan đến công tác quản lý cáp viễn thông vào hồ sơ theo dõi tại đơn vị. Trên cơ sở đó phối hợp với Phòng CNTT thực hiện công tác kiểm đếm cáp viễn thông, xử lý các vị trí có cáp viễn thông gây mất an toàn, mất mỹ quan đô thị …

Về phía các Phòng chức năng liên quan, Công ty cũng yêu cầu Phòng CNTT bổ sung, hiệu chỉnh lại quy định, quy trình quản lý cáp viễn thông trên trụ điện và hướng dẫn các Điện lực hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu quản lý thống nhất trong toàn Công ty. Trên cơ sở đó Phòng CNTT hiệu chỉnh chương trình tin học Quản lý cáp viễn thông để sớm hỗ trợ tốt các đơn vị trong quản lý, kiểm tra, kiểm đếm, quản lý cáp viễn thông… Bên cạnh đó Công ty sẽ khen thưởng, khuyến khích cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phát hiện vi phạm, quản lý cáp viễn thông trên trụ điện và ban hành quy định hướng dẫn an toàn cho các đơn vị viễn thông khi thi công kéo cáp mới trên trụ điện lực.

Đối với công tác chỉnh trang cáp viễn thông, PC Khánh Hòa yêu cầu các Điện lực trực thuộc lập kế hoạch chỉnh trang cáp viễn thông từng năm và giai đoạn 2018- 2020 để báo cáo Công ty theo dõi, quản lý. Đồng thời các Điện lực phải tham gia giám sát thi công chỉnh trang cáp do các đơn vị ngoài thực hiện. Tuy nhiên Công ty vẫn khuyến khích các Điện lực đăng ký nhận thi công các công trình thuộc nội dung công tác này.

Phòng Công nghệ thông tin Công ty cũng được giao trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Điện lực, Trung tâm tư vấn và các đơn vị liên quan tham mưu cho Công ty giải pháp thiết kế xử lý các vị trí cột có quá nhiều cáp, sắp xếp hộp nối, cáp dự phòng nhằm bảo đảm an toàn cho công nhân sửa chữa điện. Phòng CNTT cũng đăng ký làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng và chính quyền địa phương để phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉnh trang cáp viễn thông trên cột điện, trên cơ sở đó làm đầu mối phối hợp giữa đơn vị thi công chỉnh trang cáp các với các nhà mạng và các đơn vị liên quan trong và ngoài Công ty.

Phòng Đầu tư xây dựng Công ty có trách nhiệm yêu cầu đơn vị lập báo cáo kinh tế kỹ thuật chỉnh trang cáp phải lập dự toán kinh phí phần nhân công phát quang cây xanh, tháo dỡ trụ đèn tại từng vị trí và thể hiện rõ trên bản vẽ thiết kế, trên cơ sở đó thông báo cho chính quyền địa phương kế hoạch và tiến độ công tác chỉnh trang cáp của Công ty; tham mưu Công ty thành lập các tổ giám sát thi công chỉnh trang cáp; kiên quyết không thực hiện nghiệm thu công trình khi còn vị trí chỉnh trang chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là tại các đầu cột, sau đó yêu cầu đơn vị trúng thầu thi công chỉnh trang cáp lập phương án thi công cụ thể bao gồm thời gian thi công, tuyến đường thi công…, việc thi công phải làm cuốn chiếu, tuyệt đối không làm dàn trải ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân...

Ngân Hương

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập