PC Khánh Hòa triển khai phần mềm quản lý, phân tích, đăng ký lịch cắt điện công tác
21/09/2017 16:57
Hưởng ứng chủ đề năm 2017 của EVNCPC: “Đẩy mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả đầu tư”, tiếp tục khai thác một cách rộng rãi tiềm năng của khoa học công nghệ trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa qua PC Khánh Hòa đã triển khai phần mềm quản lý, phân tích, đăng ký lịch cắt điện công tác.


Quang cảnh buổi giới thiệu phần mềm

Việc triển khai phần mềm này nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng lịch cắt điện hợp lý cho toàn Công ty, kiểm soát chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, số hóa các hồ sơ lưu trữ lịch cắt điện, cảnh báo các trạm vi phạm lịch cắt điện theo qui định…, trên cơ sở đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng hơn nữa thông qua tính năng gửi tin nhắn thông báo cắt điện công tác đến các khách hàng bị ảnh hưởng.

Sản phẩm phần mềm “Quản lý, phân tích và đăng ký Lịch cắt điện công tác” là giải pháp tối ưu hỗ trợ công tác quản lý theo dõi đăng ký lịch cắt điện xuyên suốt từ các đơn vị quản lý vận hành đến Công ty để đáp ứng các mục tiêu về quản lý lịch cắt điện. Với phần mềm này các bộ phận liên quan sẽ thực hiện các trình tự, thủ tục trong đăng ký, tính toán, sắp xếp lịch cắt điện hợp lý, hạn chế việc cắt điện nhiều lần tại 1 trạm trong thời gian ngắn và theo dõi các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện…


Đăng ký lịch cắt điện công tác trên sơ đồ lưới điện 1 sợi

Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan trong việc giám sát các công tác liên quan đến quản lý lịch cắt điện để kịp thời điều hành, đôn đốc các công tác chuẩn bị trước khi cắt điện, trên cơ sở đó triển khai thi công dựa trên hệ thống bảng biểu, báo cáo đa dạng của phần mềm. Được xây dựng trên nền tảng công nghệ lập trình Web, tất cả các dữ liệu được lưu trữ tập trung trên một hệ thống duy nhất và chỉ cần sử dụng một thiết bị có kết nối internet (laptop, smartphone, máy tính bảng…) là các đơn vị liên quan có thể truy cập vào hệ thống để khai thác các tính năng của phần mềm này.

Trong thời gian sắp tới, PC Khánh Hòa sẽ tiếp tục hiệu chỉnh để phần mềm ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng tốt các nghiệp vụ, đối tượng liên quan đến công tác cắt điện và dịch vụ khách hàng trong toàn Công ty.

Bình Dương

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập