9 tháng đầu năm 2017, PC Khánh Hòa phát hiện 657 vụ vi phạm sử dụng điện, truy thu 39.574kWh
k
30/10/2017 13:45
9 tháng đầu năm 2017, PC Khánh Hòa tập trung triển khai các nội dung công tác kiểm tra sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, đặc biệt là các chỉ tiêu về kiểm tra sử dụng điện và phát hiện số vụ vi phạm sử dụng điện.

Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện thường xuyên kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng và phối hợp với các Điện lực tổ chức kiểm tra sử dụng điện (11 đợt), đặc biệt thường xuyên kiểm tra các Điện lực ít phát hiện khách hàng vi phạm sử dụng điện, kiểm tra khu vực nông thôn, khu vực tập trung các hộ sản xuất, các hộ cho thuê nhà trọ... Do đó, kết quả kiểm tra sử dụng điện 9 tháng đầu năm 2017 tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Ngoài ra, Công ty cũng đã tổ chức 14 đợt kiểm tra công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tại các Điện lực trực thuộc.


Kiểm tra sử dụng điện tại Đại Lãnh - Vạn Ninh

Nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra sử dụng điện một cách toàn diện, PC Khánh Hòa đã triển khai một số giải pháp nhằm giảm thất thoát điện năng, nâng cao hiệu quả phòng, chống vi phạm sử dụng điện; phát hiện sớm các hiện tượng bất thường (mất dòng, mất áp, sản lượng tăng giảm bất thường,...) để xử lý kịp thời. Hàng quý, Công ty đã tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm tra sử dụng điện cho các Tổ Kiểm tra sử dụng điện và Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn Công ty đã thực hiện 72.955 lượt kiểm tra sử dụng điện, trong đó có 7.283 lượt kiểm tra đêm, tăng 16.754 lượt so với năm 2016, phát hiện 657 vụ vi phạm sử dụng điện (trong đó trộm cắp điện là 16 vụ), tăng 388 vụ (tăng 144%) so với năm 2016, sản lượng điện truy thu đạt 39.574kWh; số tiền truy thu là 413.029.815 đồng.

Nhằm nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra sử dụng điện, đồng thời để động viên, khuyến khích các đơn vị thực hiện tốt công tác này, Công ty đã khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện; thưởng "nóng" cho các cá nhân/tập thể đã phát hiện và xử lý những vụ khách hàng trộm cắp điện với sản lượng lớn. Và trong Quý I & Quý II/2017, với những kết quả tích cực đã đạt được, Công ty đã vinh dự được EVNCPC khen thưởng về công tác kiểm tra, sử dụng điện.

Uyên Sơn

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập