Quyết định quy định về giá bán điện mới
k
01/12/2017 16:28
Ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này (chưa bao gồm VAT)

Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT).

Thời gian áp dụng giá bán điện: Từ ngày 01/12/2017.

(Tải Quyết định kèm Phụ lục giá bán điện mới tại đây)
 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập