PC Khánh Hòa đưa vào vận hành thành công 109 LBS/Rec có kết nối SCADA
k
29/12/2017 15:47
Thực hiện chủ trương hiện đại hóa lưới điện phân phối, từ ngày 07-17/12/2017 Tổ triển khai hệ thống SCADA đã thi công lắp đặt, kết nối, nghiệm thu hệ thống cho 28 Rec và 81 LBS có giao thức IEC 101/104 tại 08 Điện lực theo kế hoạch đầu tư xây dựng SCADA lưới điện phân phối năm 2017.

Tính đến thời điểm hiện nay, các thiết bị lắp đặt trên lưới đều vận hành tin cậy, ổn định và tại Trung tâm điều khiển Điện lực Khánh Hòa các Điều độ viên phân phối có thể giám sát dữ liệu, thông số vận hành, tình trạng làm việc của thiết bị, các cảnh báo sự cố và điều khiển thiết bị từ Trung tâm điều khiển theo thời gian thực.


Thi công lắp đặt thiết bị SCADA cho khu vực lưới điện Vạn Ninh

Việc đưa vào vận hành 109 Rec/LBS qua hệ thống SCADA mang lại hiệu quả tích cực cho công tác vận hành lưới điện phân phối như: giúp cho việc thao tác đóng cắt, công tác chuyển lưới, xử lý sự cố được rút ngắn do điều khiển/giám sát từ xa tại Trung tâm điều khiển.

Đồng thời cơ sở dữ liệu lưu trữ thu thập được từ các Rec/LBS sẽ giúp cho công tác phân tích tình hình vận hành lưới điện được thuận lợi và hiệu quả hơn. Ngoài ra, cùng với số liệu theo dõi tình hình phụ tải trong quá khứ, số liệu phụ tải hiện hành sẽ giúp dự báo nhu cầu phụ tải trong tương lai, đảm bảo tính linh hoạt trong công tác quản lý, vận hành hệ thống điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Quốc Hưng – Đức Huy
 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập