PC Khánh Hòa triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra định kỳ/đột xuất đường dây trung hạ thế
k
29/12/2017 16:06
Với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao công tác quản lý vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và hưởng ứng năm “Ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh & dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả đầu tư” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Ngày 20/12/2017 vừa qua, PC Khánh Hòa đã tổ chức buổi giới thiệu và triển khai ứng dụng phần mềm kiểm tra định kỳ/đột xuất đường dây trung & hạ thế đến tất cả các Điện lực trong toàn Công ty.


Quang cảnh buổi giới thiệu phần mềm

Việc triển khai ứng dụng phần mềm sẽ mang lại những hiệu quả như: rút ngắn thời gian cập nhật thủ công; lập báo cáo tổng hợp và theo dõi xử lý tồn tại sau kiểm tra định kỳ hàng tháng tại Công ty và đơn vị quản lý vận hành; phân tích nhanh chóng kết quả từ các dữ liệu kiểm tra và cảnh báo đến CBNV liên quan; số hóa các báo cáo, hồ sơ, biên bản tồn tại, biên bản kiểm tra… nên công tác lưu trữ, tra cứu và báo cáo giữa các đơn vị, phòng ban liên quan được thực hiện nhanh chóng. Đồng thời, việc áp dụng chương trình sẽ tăng cường chất lượng kiểm tra, giám sát từ các phòng nghiệp vụ Công ty đến các đơn vị và các bộ phận trong đơn vị với nhau.


Giao diện phân công kiểm tra đường dây trung áp

Phần mềm bao gồm 2 phân hệ chính: phân hệ kiểm tra tại hiện trường và phân hệ quản lý, phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo. Do được xây dựng trên nền tảng công nghệ ASP.NET, Responsive và HTML5, CSS 3.0 HTML và khai thác dữ liệu xuất tuyến/đường dây thuộc chương trình PMIS, CRM nên đơn vị quản lý vận hành không phải khai báo lại; người sử dụng rất thuận tiện trong tiếp cận các chức năng và dữ liệu của phần mềm và rút ngắn thời gian triển khai ứng dụng.

Chương trình sẽ chính thức vận hành vào tháng 01/2018, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục bổ sung, hiệu chỉnh nhiều tính năng để phần mềm ngày càng hoàn thiện, mang lại hiệu quả đối với công tác quản lý vận hành lưới điện nói riêng và hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung.

Bình Dương

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập