PC Khánh Hòa hoàn thành tốt chỉ tiêu TTĐN năm 2017
k
30/12/2017 09:15
Công tác giảm tổn thất điện năng (TTĐN) là một trong những nội dung chỉ tiêu pháp lệnh, được PC Khánh Hòa đặc biệt chú trọng trong việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

Ngay từ đầu năm, Công ty và các Điện lực đã thành lập các tổ giảm TTĐN để rà soát, đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp giảm TTĐN, cũng như xây dựng chương trình giảm TTĐN cho năm 2017 và đôn đốc tiến độ thực hiện giảm TTĐN để đạt mục tiêu đề ra.


Thi công lắp đặt TU 171-EBT của máy biến áp T2-40MVA Bình Tân nhằm giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống

Với những biện pháp đồng bộ từ đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, thay thế công tơ định kỳ, chuyển đổi công tơ cơ sang công tơ điện tử cũng như thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát sử dụng điện,… công tác giảm TTĐN năm 2017 của Công ty đã đạt được một số kết quả rất tích cực.

Lũy kế năm 2017, toàn bộ các trạm biến áp công cộng do Công ty quản lý đều có TTĐN đạt dưới 7%. Tỷ lệ TTĐN năm 2017 của toàn Công ty thực hiện là 4,25%; giảm 0,46% so với cùng kỳ năm 2016. Với kết quả đạt được như trên, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch EVNCPC giao là 4,78% và cũng hoàn thành chỉ tiêu Công ty đặt ra từ đầu năm là 4,55%.

Ngọc Minh

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập