PC Khánh Hòa mạnh mẽ ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh
05/02/2018 08:12
Là một trong những đơn vị hàng đầu trong EVNCPC có phong trào sáng kiến, cải tiến quản lý, kỹ thuật mạnh mẽ và sâu rộng; năm 2018 PC Khánh Hòa tiếp tục quan tâm ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm suất sự cố và giảm tổn thất điện năng, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Với mục tiêu phục vụ đề án phát triển lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm suất sự cố và giảm TTĐN, nâng cao công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, PC Khánh Hòa tiếp tục triển khai dự án tự động hóa các TBA 110kV và tiếp tục bổ sung hệ thống SCADA/DMS cho lưới điện phân phối, cụ thể: Tiếp tục cải tạo 04 TBA 110kV (Ninh Hòa-E24, Mã Vòng-E27, Cam Ranh-E28 và Suối Dầu-E30) thành không người trực; Tiếp tục triển khai thực hiện kết nối các thiết bị phân đoạn trên lưới phân phối (LBS/Recloser/…) về hệ thống SCADA theo kế hoạch EVNCPC giao…


Lắp đặt Router 3G và cấu hình LBS tại Vạn Ninh

Bên cạnh đó đơn vị đã lập phương án thực hiện khép vòng các xuất tuyến trung áp còn lại. Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng hệ thống viễn thông dùng riêng cho công tác vận hành hệ thống điện; nâng cấp hệ thống mạng WAN, thực hiện theo lộ trình, đảm bảo đủ năng lực vận hành cho các ứng dụng CNTT, đo lường, tự động hóa; hoàn thành xây dựng hệ thống mạng WAN kết nối các điện lực, các TBA 110kV và Công ty với tiêu chí N+1; Hoàn thiện hệ thống bảo mật và an toàn thông tin cho Công ty theo hướng tập trung.


Lắp đặt công tơ RF-Spider tại thôn Bố Lang, huyện Khánh Vĩnh

Ngoài ra Công ty cũng triển khai lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập chỉ số công tơ từ xa RF-Spider, triển khai hệ thống MDMS mới của EVN theo lộ trình triển khai của EVNCPC; tăng cường thông tin đến khách hàng qua các hình thức email, App CSKH, SMS; khai thác cổng thông tin điện tử nội bộ của EVNCPC trong các hoạt động trao đổi thông tin, số liệu. Công ty đã tham mưu triển khai cơ chế 1 cửa liên thông giữa ngành điện và các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc giải quyết cấp điện cho khách hàng; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số ký các bảng kê chỉ số, bảng kê hóa đơn… trên CMIS áp dụng trong các Điện lực v.v…


Cắt băng khánh thành Hệ thống RF-Spider

Với mục tiêu ứng dụng các giải pháp khoa học-công nghệ mới vào hoạt động SXKD, PC Khánh Hòa tiếp tục triển khai các dự án: Sửa chữa điện nóng (hotline); Vệ sinh sứ cách điện bằng áp lực; hoàn thiện và sản xuất thiết bị đèn chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp; tiếp tục sử dụng MBA có tổn thất thấp (loại Amorphous) thay thế MBA truyền thống; tiếp tục ứng dụng CNTT để phục vụ việc giám sát TTĐN; Sử dụng các thiết bị thông minh vào các lĩnh vực như: kiểm tra định kỳ đường dây và TBA phân phối; dự toán lắp đặt công tơ; quản lý dự án và đầu tư xây dựng; quản lý lý lịch, kiểm định, cho thuê MBA; nâng cấp, hiệu chỉnh, mở chương trình Đăng ký lịch cắt điện xuyên suốt từ đơn vị quản lý vận hành đến Công ty v.v...

Với mục tiêu quản trị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đơn vị tiếp tục các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý vận hành và phát triển hệ thống cho lực lượng cán bộ quản lý; tổ chức các buổi Hội thảo, tập huấn để tiếp tục triển khai đề án phát triển lưới điện thông minh và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện; xây dựng chương trình chấm công cho CBCNV trong toàn Công ty; xây dựng diễn đàn trao đổi thông tin về các ý tưởng KHCN trong nội bộ Công ty để thu thập và phân tích các ý tưởng KHCN (Facebook, Zalo…); đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích phong trào sáng kiến cải tiến đến toàn thể CBCNV trong toàn Công ty v.v…

Trong công tác sáng kiến, nghiên cứu khoa học (NCKH), PC Khánh Hòa quan tâm khai thác chiều sâu nhằm nâng chất lượng của các sáng kiến- đề tài NCKH, cụ thể tập trung phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến và các đề tài NCKH trong phạm vi PC Khánh Hòa và EVNCPC, cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác NCKH và triển khai công nghệ; tổ chức nghiên cứu tìm tòi các phương pháp, công nghệ mới để áp dụng trong công tác SXKD của toàn Công ty; tiếp tục ứng dụng CNTT để phục vụ việc giám sát TTĐN và đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào công tác quản ký kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ khách hàng; lĩnh vực lưới điện thông minh: đo xa, SCADA...; lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng; lĩnh vực quản trị nhân lực và đào tạo; công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, quản lý vật tư…;


Ông Đào Minh Kính trình bày đề tài sản xuất thử nghiệm “Đèn cảnh báo và chỉ thị sự cố trên lưới điện trung áp”

Tiếp tục triển khai các đề tài khoa học như: Hoàn thành nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm “Đèn chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện phân phối PC Khánh Hòa”; nghiệm thu đề tài “Ứng dụng phần mềm Survalent để xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển xa các thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp thuộc PC Khánh Hòa; đánh giá và xây dựng giải pháp xử lý mất an toàn đường dây hạ áp sau công tơ của khách hàng khu vực Cam Ranh-Khánh Sơn...

Về công tác quản lý, ứng dụng và phổ biến khoa học và công nghệ, đơn vị tăng cường huy động nguồn nhân lực chất lượng tham gia vào các vấn đề chủ chốt như: các giải pháp và ứng dụng thực hiện giảm tổn thất điện năng trên lưới điện; giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy trên lưới điện.., quản lý kỹ thuật và vận hành lưới điện, trong công tác kinh doanh điện năng, thí nghiệm, quản lý đầu tư xây dựng, an toàn v.v…

PC Khánh Hòa cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị sản xuất và cung cấp vật tư thiết bị tổ chức Hội thảo, các chuyên đề để phổ biến công nghệ mới, tạo diễn đàn để CBCNV đóng góp ý kiến đối với các hoạt động chuyên môn của đơn vị đồng thời nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV.

Hy vọng với những định hướng trọng tâm, cụ thể trong nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp đồng bộ áp dụng công nghệ mới của PC Khánh Hòa, tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực trong hoạt động SXKD, ĐTXD nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu cung cấp điện ngày càng cao cho khách hàng tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

KHP

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập