PC Khánh Hòa bước vào năm 2018 với khí thế và quyết tâm mới
k
10/02/2018 20:11
Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 12 nhưng với những nỗ lực và cố gắng của toàn thể CBCNV, PC Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.


Toàn cảnh hội nghị Tổng kết năm 2017

Năm 2017, PC Khánh Hòa đã hoàn thành các kế hoạch được giao, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ một cách mạnh mẽ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó đẩy mạnh hiện đại hóa lưới điện và đầu tư nâng cấp lưới điện nông thôn. Cũng trong năm 2017, Công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn – VSLĐ nên không xảy ra tai nạn lao động. Bên cạnh đó Công ty cũng chú trọng nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 2.012,9 triệu kWh, tăng 7,39% so với năm 2016, đạt 100,04% so với kế hoạch EVNCPC giao; giá bán điện bình quân thực hiện 1.806đ, tăng 18 đồng so với kế hoạch CPC giao đầu năm; tổn thất điện năng thực hiện 4,25%, giảm 0,46% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 0,30% so với kế hoạch EVNCPC giao.

Với những kết quả đó, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao những đóng góp của PC Khánh Hòa trong quá trình cung cấp điện phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và an sinh của tỉnh, đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục chủ động hơn nữa trong việc bám sát các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh để chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng nguồn và lưới điện; bảo đảm cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển của tỉnh; tập trung xử lý những hạn chế, sự cố trên nguồn và lưới điện, duy trì tốt mức giảm tổn thất điện năng và cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực nông thôn.

Ông Nguyễn Cao Ký – Tổng giám đốc PC Khánh Hòa cho biết: “Công ty đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh lao động. Sắp tới trong năm 2018, Công ty sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề an toàn vệ sinh lao động, qua đó đánh giá lại, rà soát lại những mặt làm được và chưa làm được; kể cả tinh thần thái độ, trách nhiệm của các đơn vị trưởng trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ có những cải tiến, những hỗ trợ giúp cho công tác an toàn ăn sâu vào trong tiềm thức CBCNLĐ, trở thành văn hóa của Công ty trong lĩnh vực an toàn”.


Biên bản ký cam kết thi đua năm 2018
Chủ tịch Công đoàn và Tổng giám đốc PC Khánh Hòa ký Cam kết giao ước thi đua năm 2018 tại Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2017 của Công ty

Trong năm 2017, những nỗ lực nhằm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của PC Khánh Hòa cũng được lãnh đạo EVNCPC đánh giá cao. Và vào thời gian cuối năm, mặc dù cơn bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề cho lưới điện của đơn vị nhưng tập thể CBCNV PC Khánh Hòa vẫn nhanh chóng khôi phục cấp điện lại cho các đối tượng khách hàng, giảm được chỉ số TTĐN xuống 4,25% (giảm 0,30% so với kế hoạch EVNCPC giao), công tác kinh doanh vẫn đảm bảo giá bán bình quân cao (vượt 18đ so với kế hoạch EVNCPC giao và tỉ lệ thu cao đạt 97,3% (vượt 0,03% so với KH được giao).


Ông Nguyễn Cao Ký - Tổng giám đốc PC Khánh Hòa trao hoa chúc mừng 3 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết

Trong năm 2017, PC Khánh Hòa vinh dự có 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, PC Khánh Hòa có 01 cá nhân được nhận Bằng khen Bộ Công Thương và 8 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ Bộ Công Thương; 3 tập thể và 6 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017; 28 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa về thành tích khôi phục cấp điện sau bão 12… Về khen thưởng cấp Công ty, có 25 cá nhân được công nhận đạt danh hiệu Lao động sáng tạo và 27 cá nhân đạt danh hiệu công nhân lao động tiêu biểu năm 2017… Những kết quả và thành tích nói trên sẽ là động lực để đơn vị bước vào năm 2018 với khí thế và quyết tâm mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được cấp trên giao.


Bà Lê Thu Hải - Giám đốc Sở Công Thương trao Bằng khen Bộ Công Thương


Ông Bùi Thanh Bình (PCT LĐLĐ tỉnh) trao bằng khen thành tích phong trào thi đua 2017


Ông Nguyễn Đức - Phó Tổng giám đốc EVNCPC trao Bằng khen EVN cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017


Ông Trần Đinh Hà (PCT CĐ EVNCPC) trao bằng khen và huy hiệu Chiến sĩ thi đua cho 19 cá nhân


Ông Đỗ Thanh Sơn (PTGĐ KHPC) trao cúp Công nhân lao động tiêu biểu 2017


Toàn cảnh 27 cá nhân đạt danh hiệu Công nhân lao động tiêu biểu 2017

Huy Tôn

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập