Đào tạo chuyển giao công nghệ hệ thống rơ-le bảo vệ so lệch tại thanh cái TBA 110kV Cam Ranh
10/02/2018 21:00
Trong 2 ngày từ 25/01 đến 26/01/2018 vừa qua, PC Khánh Hòa đã phối hợp với hãng Siemens tổ chức khóa đào tạo chuyển giao công nghệ hệ thống rơ-le bảo vệ so lệch tại thanh cái F87B tại TBA 110kV Cam Ranh. Ông Đỗ Thanh Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty chủ trì khóa đào tạo với trên 30 người tham dự.


Chuyên gia hãng Siemens đang hướng dẫn thực hành

Khóa đào tạo giúp các học viên làm chủ công nghệ, nắm bắt được việc cài đặt, cấu hình rơ-le bảo vệ so lệch thanh cái, thí nghiệm các chức năng bảo vệ của rơ-le so lệch thanh cái (như bảo vệ theo giá trị cài đặt phiếu chỉnh định của điều độ, bảo vệ tác động cắt đúng máy cắt theo trạng thái dao cách ly, chức năng 50BF, ...).

Tại khóa đào tạo, các chuyên gia của hãng Siemens đã mô phỏng hệ thống so lệch thanh cái (SLTC), training phần mềm và cấu hình rơ-le. Các bước thực hiện gồm có: thử ngưỡng tác động theo phiếu chỉnh định; thử cắt đúng thanh cái theo trạng thái DCL (TC1, TC2); thử chức năng Checkzone (mô phỏng DCL ngăn lộ đang cắt, bơm dòng vượt ngưỡng so lệch nhưng bảo vệ không tác động); thử lỗi cáp quang (khi rút dây quang của Bay unit) sẽ báo lỗi và khóa bảo vệ SLTC, bảo vệ không tác động sai; thử chức năng 50BF, bảo vệ tác động cắt đúng MC theo trạng thái DCL; mô phỏng các trường hợp khi sử dụng ngăn 100 (transfer) thay thế (đối với hệ thống thanh cái có TC vòng).

Hệ thống rơ-le bảo vệ so lệch thanh cái (gọi tắt là Hệ thống) là hệ thống bảo vệ chọn lọc, tin cậy và tác động nhanh với ngắn mạch thanh cái bao gồm các rơ-le ngăn lộ được kết nối với rơ-le trung tâm bằng cáp quang. Rơ-le trung tâm xử lý các giá trị đo lường đã được đồng bộ hóa thời gian từ các rơ-le ngăn lộ, tính toán và thực hiện các phối hợp logic các kết quả tính toán.

Hệ thống xử lý đa năng mạnh, đo lường và điều khiển các giá trị hoàn toàn bằng kỹ thuật số, thu thập và số hóa các giá trị đo lường, nhận diện các trạng thái DCL, tự giám sát toàn diện để cảnh báo nhanh những phần tử hư hỏng, phát hiện ngắn mạch thanh cái bởi việc định lượng các dòng so lệch và dòng cân bằng, vận hành tập trung các rơ-le ngăn lộ từ rơ-le trung tâm bằng việc tích hợp liên lạc qua giao diện điện hoặc quang và dùng phần mềm giao diện DIGSI để hiển thị sơ đồ, các thông số và phân tích sự cố.

Hệ thống gồm các chức năng như bảo vệ thanh cái, định lượng các dòng so lệch cùng với dòng cân bằng, ổn định ngăn ngừa việc cắt nhầm khi sự cố ngoài vùng và quá bão hòa, khóa chọn lọc pha và vùng thanh cái bởi giám sát dòng so lệch trong các trường hợp sự cố DCL, sự cố được phát hiện trong quá trình tự kiểm tra, sự cố ngăn lộ (rơ-le ngăn lộ, cáp quang,…), lỗi giá trị đo lường,...

Theo kế hoạch dự kiến, Công ty sẽ triển khai thi công thay rơ-le bảo vệ so lệch thanh cái tại TBA 110kV Cam Ranh trong năm 2018 và hoàn thành vào cuối năm.

Đình Phước

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập