PC Khánh Hòa tổ chức Hội nghị chuyên đề Đầu tư xây dựng và Sửa chữa lớn năm 2018
k
05/03/2018 16:14
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác Đầu tư Xây dựng - Sửa chữa lớn năm 2017,trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thực hiện trong năm tiếp theo, vừa qua PC Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Đầu tư xây dựng, Sửa chữa lớn (ĐTXD, SCL) năm 2018. Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Lâm – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Cao Ký – Tổng giám đốc Công ty cùng 112 cán bộ, chuyên viên liên quan của các phòng ban chức năng và đơn vị cơ sở.


Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề ĐTXD, SCL năm 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PC Khánh Hòa năm 2017 có sự góp phần không nhỏ của công tác Đầu tư xây dựng với 46 công trình hoàn thiện lưới phân phối đóng điện 100% trước ngày 31/12/2017, 03 công trình cũng gấp rút hoàn thành kịp đóng điện trong tháng 1/2018, đảm bảo cung cấp điện phục vụ tết Nguyên đán năm 2018. Hơn 190 tỷ đồng đươc đầu tư cho 199km đường dây trung hạ áp; cải tạo và xây dựng mới trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm là 40.931kVA. Bên cạnh đó, việc thay thế 396 máy biến áp phân phối vận hành trên 15 năm bằng máy biến áp Amorphous với tổng mức đầu tư hơn 59 tỷ đồng hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết với Nhật Bản trong dự án JCM, đáp ứng kịp thời công tác sản xuất kinh doanh chung toàn đơn vị.


Ông Phạm Đức Trung - Trưởng phòng Quản lý đầu tư phát biểu tại Hội nghị

Xác định tầm quan trọng của các công trình viễn thông, công nghệ thông tin (VT-CNTT) trong hoạt động quản lý điều hành, PC Khánh Hòa cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình VT-CNTT nhằm nâng cao năng lực, tính sẵn sàng của hệ thống, nâng cao hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ với 03 công trình tuyến cáp quang ADSS có tổng chiều dài 44km đường dây; 04 công trình CNTT có tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng; 11 công trình lưới điện 110kV cũng hoàn thành đúng tiến độ đưa vào sử dụng. Đối với công tác sửa chữa lớn, PC Khánh Hòa cũng đã thực hiện hoàn thành 112 công trình lưới điện 35kV, 110kV và các công trình phục vụ sản xuất với tổng giá trị thực hiện trên 40 tỷ đồng.

Để đáp ứng được yêu cầu về kế hoạch hàng năm, bộ máy tham gia công tác ĐTXD, SCL đã nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch chung toàn đơn vị. Bên cạnh những mặt đạt được cũng còn một số các hạn chế trong công tác giao kế hoạch thực hiện, tính hiệu quả chưa cao khi tiến hành đánh giá về sự cần thiết đầu tư, công tác chuẩn bị đầu tư, công tác thẩm định hồ sơ, lựa chọn nhà thầu, công tác thi công-giám sát, công tác đóng cắt điện phục vụ thi công, công tác quản lý tài sản... vẫn còn một số mặt cần cải tiến.

Cũng tại Hội nghị, Điện lực Vạn Ninh đã trình bày báo cáo tham luận về việc tổ chức thi công công trình ĐTXD, SCL, Xí nghiệp Xây lắp công nghiệp tham luận về công tác huy động lực lượng tổ chức thi công các công trình có quy mô lớn nhằm giảm thời gian cắt điện, tham luận của Ban Quản lý dự án tập trung đánh giá công tác kiểm soát, quản lý chất lượng và tổ chức giám sát thi công xây dựng các công trình lưới điện...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Lâm – Chủ tịch HĐQT ghi nhận những thành tích trong công tác ĐTXD, SCL, đồng thời chỉ ra những tồn tại trong công tác này và yêu cầu các Phòng, Ban, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục ngay từ Quý 1/2018 nhằm tạo khí thế và động lực mới để kịp thời triển khai các hạng mục ĐTXD, SCL năm 2018, góp phần phát huy hiệu quả của các dự án liên quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

Hạnh Quyên

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập