PC Khánh Hòa tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018
k
30/03/2018 09:52
Ngày 29/3/2018, PC Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động (NLĐ) năm 2018 với sự tham dự của 159 đại biểu là CBCNV đơn vị. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung.


Toàn cảnh Hội nghị


Lãnh đạo địa phương


Lãnh đạo EVNCPC

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu NLĐ Công ty năm 2017; báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị NLĐ các đơn vị; tổng hợp các kiến nghị của NLĐ từ Hội nghị các đơn vị; tình hình thực hiện nội quy, quy chế, quy định của Công ty và tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trả lời các kiến nghị của người lao động…


Ông Lục Xuân Thơi - Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự đọc tổng hợp các kiến nghị của NLĐ


Ông Nguyễn Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn đại diện NLĐ nêu kiến nghị tại Hội nghị

Hội nghị tập trung thảo luận sôi nổi về các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giảm tổn thất điện năng, tăng giá bán bình quân, giảm suất sự cố, tăng điện thương phẩm, tăng lợi nhuận kinh doanh khác trong năm 2018. Tại Hội nghị này, PC Khánh Hòa đã tổng hợp và trả lời 28 kiến nghị từ Hội nghị Người lao động tại các đơn vị trực thuộc, đồng thời Chủ trì hội nghị cũng đã trả lời trực tiếp các ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị. Thông qua việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; phòng ngừa và hạn chế những tranh chấp trong doanh nghiệp, Hội nghị NLĐ năm 2018 của PC Khánh Hòa đã góp phần thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật. Hội nghị đã tạo điều kiện cho người lao động được phát huy quyền dân chủ; được biết, tham gia ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc tham gia quản lý, xây dựng đơn vị…


Ông Nguyễn Cao Ký - Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng - Chủ tịch Công đoàn giải đáp các kiến nghị của NLĐ

Năm 2017 là một năm gặp nhiều khó khăn cho tỉnh Khánh Hòa nói chung và PC Khánh Hòa nói riêng. Diễn biến phức tạp của thời tiết, cụ thể là cơn bão số 12 đã để lại nhiều hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân dân và các hoạt động sản xuất của cả tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, sản lượng điện thương phẩm của PC Khánh Hòa có tăng so với năm 2016 nhưng với tốc độ thấp (đạt 2.012,884 triệu kWh, tăng 7,39% so với năm 2016). Năm 2017, chỉ tiêu tổn thất điện năng của PC Khánh Hòa đạt tương đối tốt: 4,25%, giảm 0,46% so với cùng kỳ 2016 (4,71%), và giảm 0,95% so với lộ trình CPC giao (5,2%).

Trong năm 2017, PC Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do HĐQT giao. Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước, của ngành điện, của địa phương, PC Khánh Hòa đã kịp thời đưa ra các chủ trương, chính sách hợp lý trong từng giai đoạn, giúp đơn vị vượt qua các khó khăn, thách thức, bảo toàn được nguồn vốn Nhà nước tại Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập của CBCNV Công ty. Trong năm 2017 vừa qua, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động nào, đảm bảo an toàn cho sản xuất.


Ông Nguyễn Thành - Phó Tổng giám đốc EVNCPC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành - Phó Tổng giám đốc EVNCPC đánh giá cao nỗ lực vượt khó của tập thể CBCNV PC Khánh Hòa trong việc khắc phục những hậu quả nặng nề do cơn bão số 12 gây ra. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng PC Khánh Hòa vẫn là một trong những đơn vị đứng top đầu của Tổng công ty hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. PC Khánh Hòa cũng là một trong những đơn vị đầu tư khá lớn vào việc phát triển lưới điện tại địa phương (hơn 300 tỉ đồng cho xây dựng cơ bản, 100 tỉ đồng cho sửa chữa lớn).

Năm 2018, PC Khánh Hòa tập trung thực hiện các mục tiêu: sản lượng điện thương phẩm đạt 2.174 triệu kWh, tăng 8,0% so với năm 2017; giá bán điện bình quân đạt 1.902 đ/kWh (vượt 2đ/kWh so với kế hoạch CPC giao); tổn thất điện năng giảm ≤ 5%; suất sự cố năm 2018 thấp hơn năm 2017. Đơn vị quyết tâm hoàn thành tất cả các công trình ĐTXD, SCL trong năm 2018 và không để chuyển tiếp sang năm 2019. Đồng thời quyết liệt thực hiện công tác an toàn và không để xảy ra bất cứ tai nạn lao động nào. Xác định mục tiêu của năm 2018 là vận hành hệ thống điện ổn định và an toàn, đảm bảo cấp đủ điện cho phát triển KT-XH, ANQP của tỉnh Khánh Hòa; PC Khánh Hòa sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính, hiệu quả đầu tư xây dựng và năng lực quản lý kỹ thuật để đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã đề ra.

Huy Tôn

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập