PC Khánh Hòa triển khai phương án cấp điện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
k
04/04/2018 20:00
Thực hiện chỉ đạo của EVNCPC về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trong năm 2018, PC Khánh Hòa đã triển khai phương án cấp điện PCTT&TKCN của đơn vị. Theo đó, toàn bộ khu vực tỉnh Khánh Hòa sẽ được cấp điện liên tục, các sự cố xảy ra sẽ được xử lý kịp thời trong trường hợp có thiên tai.


Phòng Điều độ PC Khánh Hòa (B39) là đầu mối quyết định phương án vận hành và xử lý sự cố

Ông Đỗ Thanh Sơn – Phó Tổng giám đốc PC Khánh Hòa cho biết: “Công ty đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN và Đội xung kích PCTT&TKCN năm 2018. Trên cơ sở kinh nghiệm phục hồi lưới điện sau bão số 12 năm 2017, Công ty sẽ chủ động giải quyết kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, nhanh chóng khắc phục và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới.”
Một số trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bình thường hệ thống lưới điện trên địa bàn Khánh Hòa được cấp từ các nguồn: Trạm biến áp E29 (176MW), trạm 220kV – Tuy Hòa (15MW), trạm 220KV – Tháp Chàm 2 (34MW), trạm 110kV – Hòa Hiệp (5MW), trạm EAK - Nhà máy thủy điện Ea Krong Rou (26MW). Tổng công suất nguồn điện cấp là 256 MW.
Máy biến áp lưu động phục vụ công tác khắc phục sự cố lưới điện

Phụ tải toàn tỉnh Khánh Hòa gồm có các khu vực sau: Trung tâm Nha Trang (E27: 70MW), Ninh Hòa (E24: 15MW, ENT: 7MW), Cam Ranh-Khánh Sơn (E28: 28 MW, ENCR: 8 MW), Đồng Đế-Lương Sơn (E31: 21 MW), Diên Khánh-Khánh Vĩnh (E32: 15 MW, E29: 10 MW), Cam Lâm (E30: 17 MW, E.Bán đảo: 15 MW), Vĩnh Nguyên (E30: 30 MW), Vạn Ninh (E33: 16 MW), Công ty Dệt Nha Trang (E26: 1MW), Hyundai Vinashin (E25: 3 MW). Tổng công suất phụ tải là 256MW.

Khi Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa thông báo có thiên tai, trực ban B39 (Phòng Điều độ - PC Điện lực Khánh Hòa) báo trực ban A3 (Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung) triển khai kết lưới khu vực tỉnh Khánh Hòa từ nguồn của các trạm 110kV: Vạn Giã (EVG), Ninh Hòa (E24), Hyundai Vinashin (E25), Công ty Dệt Nha Trang (E26), Đồng Đế (E31), Nha Trang (E27), Bình Tân (EBT), Diên Khánh (EDK), Suối Dầu (E30), Bán đảo Cam Ranh (EBĐ), Cam Ranh (E28), Nam Cam Ranh (ENCR).

Nguồn dự phòng gồm có: nguồn 220kV, 110kV từ trạm 220kV Tháp Chàm 2, nguồn 220kV từ Tuy Hòa dự phòng nóng cho nguồn 220kV từ Krongbuk cấp điện cho trạm 220kV/E29 (Vĩnh Phương) khi bị sự cố. Khi có sự cố xảy ra trên hệ thống điện Khánh Hòa, nếu thuộc quyền điều khiển của A3 thì trực ban B39 phối hợp với trực ban A3 giải quyết. Nếu thuộc quyền điều khiển của Điều độ B39 thì trực ban B39 xử lý theo quy trình đã ban hành.

Trường hợp xảy ra sự cố nguồn 220kV/E29 thì trực ban B39 liên hệ trực ban A3 nhận các nguồn 110kV khác cấp điện cho phụ tải Khánh Hòa, trực ban B39 đóng điện cấp tải các xuất tuyến. Còn trong trường hợp sự cố xảy ra trên các đường dây 110kV thì trực vận hành các trạm 110kV báo cáo sự cố về cho trực ban A3, B39. Trực ban B39 nhận bàn giao từ trực ban A3 đường dây 110kV bị sự cố đã tách ra an toàn để bàn giao cho Xí nghiệp Lưới điện Cao thế thuộc PC Khánh Hòa chịu trách nhiệm giải quyết sự cố.

Trong trường hợp sự cố xảy ra tại các trạm biến áp 110kV, thì theo từng trường hợp cụ thể, trực ban B39 báo cáo trực ban A3 để có phương án kết lưới phù hợp cho từng khu vực của tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình xử lý sự cố, B39 sẽ là đầu mối quyết định phương án vận hành và xử lý sự cố, phối hợp với trực ban A3 phát lệnh thao tác trên toàn hệ thống điện. Công nhân vận hành các trạm 220kV, 110kV, 35kV, 22kV, nhà máy thủy điện Ea Krong Rou thực hiện lệnh của trực ban A3, B39 theo phân cấp đã quy định…

Huy Tôn

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập