Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PC Khánh Hòa
26/04/2018 11:54
Ngày 23/4/2018, PC Khánh Hòa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ông Trần Đình Nhân – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC, ông Phạm Sỹ Hùng – Phó Tổng giám đốc EVNCPC cùng các Ban chức năng của EVNCPC đã tham dự Đại hội.


Toàn cảnh Đại hội sáng ngày 23/4/2018 tại Hội trường tầng 12 của PC Khánh Hòa


Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo EVNCPC tham dự

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2017, đặc biệt là cơn bão số 12 đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa (ngày 04/11/2017) đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện của Công ty (giá trị thiệt hại ước tính 99,528 tỷ đồng), tuy nhiên, nhờ có sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt của lãnh đạo EVNCPC cùng nỗ lực vượt khó của tập thể CBCNV PC Khánh Hòa, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện đầy đủ và ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017.


Ông Nguyễn Thanh Lâm – Chủ tịch HĐQT PC Khánh Hòa phát biểu

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 nên sản lượng điện thương phẩm năm 2017 chỉ đạt 2.013 triệu kWh, đạt 97,48% so với kế hoạch. Tuy nhiên giá bán điện bình quân đạt 1.806,03 đồng/kWh, tăng 23,88 đ/kWh nên doanh thu đạt 3.822,63 triệu đồng, đạt 103,68% so với kế hoạch. Việc tăng giá bán điện bình quân và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng 0,3% so với kế hoạch đã góp phần tạo ra lợi nhuận trước thuế 60,15 tỷ đồng, vượt 20,3% so với kế hoạch của ĐH đồng cổ đông năm 2017 là 50 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Cao Ký – Tổng giám đốc PC Khánh Hòa phát biểu

Trong năm, Công ty đã hoàn thành đưa vào sử dụng 49 công trình hoàn thiện lưới điện phân phối với tổng mức đầu tư là 190,454 tỷ đồng, theo đó đã xây dựng mới và cải tạo 199 km đường dây trung hạ áp, xây dựng mới và cải tạo các trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm là 40.931 kVA. Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành kế hoạch thay thế 396 máy biến áp vận hành trên lưới lâu năm, có tổn hao không tải cao và thường bị sự cố bằng các máy biến áp Amorphous có tổn hao thấp thông qua dự án JCM của Nhật Bản, đáp ứng kịp thời cho hoạt động SXKD của Công ty. Tổng mức đầu tư của dự án này là 59,121 tỷ đồng (trong đó Nhật Bản tài trợ 33% trên tổng chi phí mua sắm thiết bị).


Ông Phạm Sỹ Hùng – Phó Tổng giám đốc EVNCPC phát biểu

Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình công nghệ thông tin (CNTT) và viễn thông với tổng mức đầu tư là 12,658 tỷ đồng. Bao gồm các công trình: xây dựng tuyến cáp quang ADSS từ Công ty đến các Điện lực; mở rộng dung lượng của hệ thống lưu trữ dữ liệu toàn Công ty; tăng băng thông hạ tầng CNTT… Ngoài ra, công trình hệ thống SCADA trên lưới điện phân phối tỉnh Khánh Hòa cũng đã được hoàn thành trong năm 2017 …


Cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội


Ban Kiểm phiếu làm việc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PC Khánh Hòa đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán; kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2018; ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Ngoài ra, đại hội cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung quỹ phát triển của Công ty năm 2017; thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT, kiểm soát viên Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT và kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Ông Nguyễn Thanh Lâm trao tặng quà lưu niệm cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thôi nhiệm


Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát bổ sung ra mắt

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PC Khánh Hòa xác định mục tiêu của năm 2018 là tiếp tục đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Khánh Hòa; nâng cao và phát huy hiệu quả đầu tư của các công trình nguồn và lưới điện nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện của toàn bộ hệ thống; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ cao, CNTT vào lĩnh vực điều hành, quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh; tiếp tục hoàn thiện công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng, trên cơ sở đó nâng cao năng suất lao động của đơn vị …

Huy Tôn

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập