Phong trào công nhân lao động tại Xí nghiệp Lưới điện Cao thế - PC Khánh Hòa
k
02/05/2018 18:49
Được sự hướng dẫn của lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn PC Khánh Hòa, Công đoàn Xí nghiệp Lưới điện Cao thế đã chú trọng phổ biến đến người lao động trong đơn vị các chủ trương - chính sách của Ngành, các nội quy, quy định của Công ty.

Một trong những nội dung quan trọng đã được thực hiện là triển khai Quy chế dân chủ đến với người lao động tại Xí nghiệp. Ngoài ra, Chuyên môn và Công đoàn Xí nghiệp cũng quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động, xây dựng tinh thần hợp tác, giúp đỡ giữa CB-CNV với nhau để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2018.

Một trong những phong trào được quan tâm thực hiện qua nhiều năm tại Xí nghiệp là xây dựng trạm biến áp 110kV “An toàn-Sáng xanh-Sạch đẹp”. Hàng quý lãnh đạo Xí nghiệp cùng Ban chấp hành Công đoàn kiểm tra, đánh giá nâng cao chất lượng thi đua giữa các trạm. Bên cạnh đó, với phương châm “Việc làm-An toàn-Văn hóa”, lãnh đạo Xí nghiệp cùng BCH Công đoàn tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, xây dựng và kiện toàn mạng lưới An toàn vệ sinh viên. Công đoàn cũng đã tạo điều kiện cho CB-CNV tự giác học tập thêm chuyên môn – nghiệp vụ.


Công nhân Xí nghiệp Lưới điện Cao thế thi công nâng cấp trạm biến áp E31 (Đồng Đế)

Ngoài ra, tổ chức Công đoàn tại đơn vị đã lần lượt tổ chức cho người lao động đi tham quan học tập tại một số nơi trong nước nhằm tạo sự gắn kết giữa người lao động với nhau. Công đoàn đơn vị còn tổ chức các giải bóng đá mini, cầu lông để tăng cường sức khỏe cho người lao động. Theo chủ trương của Công ty, Công đoàn Xí nghiệp Lưới điện Cao thế thường xuyên tổ chức thăm hỏi CB-CNV ốm đau, thăm hỏi các trọng điểm trực Lễ-Tết.


Công nhân Xí nghiệp Lưới điện Cao thế tham quan và học tập tại Trung tâm Điều độ A3 tại Đà Nẵng

Ngoài việc chăm lo đời sống CB-CNV trong đơn vị, với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau, Công đoàn Xí nghiệp Lưới điện Cao thế còn tổ chức quyên góp ủng hộ các trường hợp đặc biệt khó khăn, các trường hợp CNV trong Công ty bị tai nạn lao động… Thông qua các hoạt động này, người lao động trong đơn vị thực sự gắn bó với đồng nghiệp, chia sẻ hoạn nạn, khó khăn, cùng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ …

Đức Bình

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập