Sức trẻ tuổi lên 10
10/05/2018 07:18
Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KPCECO) được thành lập ngày 28/02/2008. Cổ đông chính của KPCECO bao gồm PC Khánh Hòa, Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang và CBCNV của hai công ty. Toàn bộ nhân sự, thiết bị của KPCECO được tiếp nhận hoàn toàn từ Xưởng sản xuất Bê tông ly tâm thuộc Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp – PC Khánh Hòa.


KPCECO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào cuối tháng 04 vừa qua

Lĩnh vực hoạt động của KPCECO bao gồm: sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí; vận tải hàng hóa đường bộ và xây lắp công nghiệp. Tổng vốn điều lệ của Công ty là 15 tỷ đồng.


Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới

Công ty có mô hình tổ chức gọn nhẹ với 109 người (trong đó, bộ phận trực tiếp là 65 người) bao gồm: 01 phòng nghiệp vụ tổng hợp,01 phòng kỹ thuật và 2 phân xưởng sản xuất. Các cán bộ quản lý hoạt động đúng chức trách, nhiệm vụ, và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, 1 trong 2 Phó Giám đốc KPCECO kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng của đơn vị.

Trải qua 10 năm hình thành, xây dựng và phát triển với 2 nhiệm kỳ (2008-2012 và 2013-2017), KPCECO đã khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường trong khu vực. KPCECO thường xuyên đầu tư máy móc, thiết bị theo hướng cơ khí hóa, tự động hóa để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm bớt các công việc nặng nhọc cho người lao động.

KPCECO cũng đã bảo toàn vốn đầu tư, hàng năm lợi nhuận và cổ tức đều đạt và vượt kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Công ăn việc làm, tiền lương, thu nhập và đời sống tinh thần của người lao động được đảm bảo và nâng cao hàng năm. Năm 2015, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đa dạng hóa lĩnh vực sản xuất, KPCECO đã liên kết với Công ty CP kỹ thuật nền móng (có trụ sở chính tại Hà Nội) tổ chức thi công ép cọc công trình. Do đó trong 2 năm 2016 và 2017 vừa qua, ngoài doanh thu sản xuất, doanh thu xây lắp của KPCECO cũng tăng hơn so với các năm trước.


Bãi tập kết sản phẩm BTLT

Trên chặng đường 10 năm hình thành & phát triển của KPCECO, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và điều hành năng động của Ban Giám đốc cùng với nỗ lực của tập thể người lao động đã giúp KPCECO đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, nhiều năm liền Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Mặc dù năm 2017 bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 12 nhưng trong giai đoạn 05 năm (2013-2017), tổng doanh thu của KPCECO đạt 329,4 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đạt 65,9 tỷ đồng (trong đó, năm 2017 là 80,9 tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2013);


Trụ ứng lực BTLT

Tổng lợi nhuận sau thuế của KPCECO từ năm 2013-2017 là 27,06 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ tăng từ 14,09% năm 2013 lên 29,6% trong năm 2017. Ngoài mức chi trả cổ tức năm 2013 là 9,8%, KPCECO có 4 năm liền (từ năm 2014 đến 2017) chi trả cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ ổn định lên đến 20%. Về thu nhập của người lao động: tiền lương năm 2017 bằng 143% năm 2013. Trong 05 năm KPCECO đã trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5,4 tỷ đồng nhằm động viên khuyến khích người lao động tích cực sản xuất kinh doanh.


Cống thoát nước BTLT

Việc đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm luôn được KPCECO chú trọng. Tổng giá trị đầu tư trong 05 năm (2013-2017) đạt 9,27 tỷ đồng với với mục tiêu đảm bảo cho nhà máy hoạt động ổn định, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, trên cơ sở đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.


Xưởng BTLT

Năm 2018, KPCECO tiếp tục duy trì sản xuất các sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương và trong khu vực. Công ty đã tham gia cung cấp sản phẩm cho các dự án xây dựng mới các khu dân cư và tái định cư Thái Xuân, Mỹ Gia, Ngọc Hiệp, Phước Long, An Bình Tân, Đất Lành – Vĩnh Thái...


Xưởng Cơ khí

Năm 2018, dự kiến Công ty sẽ đạt doanh thu 55 tỷ đồng, lợi nhuận kế hoạch sau thuế là 3,3 tỷ đồng với mức chia cổ tức là 15% vốn điều lệ. Về công tác đầu tư phát triển sản xuất, Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm khuôn cọc, ống bê tông ly tâm và một số thiết bị khác với tổng giá trị là 3,5 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Công ty và vốn vay...

Huy Tôn

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập