PC Khánh Hòa áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007
k
13/05/2018 09:25
Ngày 07/05/2018, PC Khánh Hòa đã phối hợp với Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 tổ chức Lớp đào tạo, hướng dẫn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.


Toàn cảnh buổi đào tạo OHSAS

Thành phần tham gia lớp đào tạo bao gồm Giám đốc chất lượng, lãnh đạo các Phòng, Ban, các Điện lực, Xí nghiệp, Trung tâm trực thuộc PC Khánh Hòa, ngoài ra còn có nhóm Thư ký chất lượng, Ban OHSAS, nhóm đánh giá nội bộ OHSAS cùng toàn thể các cá nhân liên quan.

OHSAS 18000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Occupational Health and Safety Assessment Series), do Viện tiêu chuẩn Anh (gọi tắt là BSI) ban hành; gồm OHSAS 18001 và OHSAS 18002. Trong đó OHSAS 18001 đưa ra các yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, OHSAS 18002 hướng dẫn triển khai OHSAS 18001.

Phiên bản mới nhất là OHSAS 18001:2007. OHSAS đưa ra 4 cam kết cơ bản nhằm đáp ứng yêu cầu về chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm: giảm thiểu và ngăn ngừa các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; phù hợp với pháp luật có liên quan đến các mối nguy cơ về sức khỏe nghề nghiệp; truyền đạt cho người lao động nhận thức được các nghĩa vụ của cá nhân họ về sức khỏe nghề nghiệp; cải tiến liên tục hệ thống quản lý sức khỏe nghề nghiệp.

OHSAS 18001 có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức thuộc các qui mô, loại hình, sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Lợi ích cơ bản khi áp dụng OHSAS 18001 bao gồm: nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: các chi phí vận hành được cắt giảm thông qua giảm bớt sự cố mất an toàn của thiết bị, cơ sở hạ tầng; nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp đối với khách hàng.

Đặc biệt trong các doanh nghiệp có nhiều rủi ro về sức khỏe và nghề nghiệp thì người lao động sẽ yên tâm với môi trường làm việc, sức khỏe của họ sẽ được đảm bảo… OHSAS 18001 được thiết kế tương thích với các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 nhằm tạo điều kiện xây dựng một hệ thống tích hợp với các mục đích: chất lượng cho sản phẩm, an toàn cho con người và môi trường, tiết kiệm chi phí cho sản xuất.

Cùng với việc quyết định áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, một lần nữa PC Khánh Hòa thể hiện quyết tâm của đơn vị trong việc ngăn ngừa rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại Công ty, cố gắng đạt được các lợi ích như: tiết kiệm, giảm các chi phí liên quan đến sức khỏe và tai nạn lao động, giúp cải thiện văn hóa và đạo đức của tổ chức...

Bên cạnh đó, trên cơ sở các kết quả sẽ đạt được từ việc việc áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, Công ty cũng tập trung tạo ra cơ chế kiểm soát và đo lường khả năng thực hiện về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện phù hợp với các yêu cầu của luật pháp, nâng cao uy tín vàcủng cố hình ảnh của Công ty đối với các đối tượng khách hàng sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh.

Song song với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hiện có, việc triển khai xây dựng và áp dụng thêm tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại PC Khánh Hòa sẽ giúp đơn vị dễ dàng nhận biết được các rủi ro, những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động, từ đó đảm bảo được môi trường làm việc ngày càng an toàn và ổn định, giúp người lao động nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hạnh Quyên

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập