THÁNG 5 NHỚ BÁC
21/05/2018 18:24
   


         Tháng 5 hoa phượng nở
    Nhớ đến Người đi xa
       Tìm con đường độc lập
    Ấm no cho nước nhà
        Bến Nhà Rồng tiễn biệt
     Ba mươi năm bôn ba
     Về cúi hôn mảnh đất
           Thiêng liêng của ông cha
       Trải qua bao gian khó
         Đói, rét, chẳng lung lay
 Rèn tôi thêm ý chí
    Giờ Người đã về đây
        Hang Cốc Bó dựng xây
       Căn cứ địa cách mạng
              Người thắp lên nguồn sáng
        Dẫn dân tộc bước theo
               Đường Kách Mệnh gieo neo
            Tù đầy không khuất phục
       Dù thân trong tù ngục
       ‘’Tinh thần ở ngoài lao
          Muốn nên sự nghiệp lớn
           Tinh thần càng phải cao”
        Đoàn kết toàn dân tộc
        Đi chung dưới ngọn cờ
   Dành tự do độc lập
     Ấm no cho đồng bào
 Độc lập đã về đây
             Bản tuyên ngôn Người đọc
       Mừng vui toàn dân tộc
     Bên cha già kính yêu
      Biết ơn biết bao nhiêu
    Bao anh hung liệt sỹ
   Và bao người bền bỉ
Đấu tranh vì tự do
  Giờ đây được ấm no
      Hòa bình và hạnh phúc
      Đặt bàn tay trước ngực
     Dâng lên lòng biết ơn!

                                                        Triều Linh
 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập