10 năm PC Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về tam nông
25/05/2018 18:55
Ngày 5/8/2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và đã có tác động mạnh mẽ, duy trì phát triển nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới.

Mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hòa giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài...

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; ngày 17/10/2011 UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2796/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa, trong đó có nội dung về cấp điện xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong 10 năm qua PC Khánh Hòa đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến tiêu chí số 4 của nông thôn mới. Đối với công tác lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng hệ thống điện nông thôn tại các xã: hàng năm, trong kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, Công ty đều bố trí vốn phục vụ công tác đầu tư xây dựng mới, sửa chữa lưới điện khu vực nông thôn, với mục tiêu hoàn thiện lưới điện hiện có, giảm suất sự cố, nâng cao chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.


Khánh thành công trình Điện nông thôn mới tại huyện Cam Lâm

Việc đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện trung hạ áp của các xã xây dựng nông thôn mới luôn được Công ty chú trọng, do đó mạng lưới điện quốc gia được cấp đến tận các thôn, xóm, đảm bảo chất lượng điện năng và an toàn, đáp ứng được tiêu chí số 4 về điện nông thôn theo Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và mức đạt chuẩn nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2020.

Đối với công tác quản lý điện nông thôn: hiện nay các xã trong toàn tỉnh đều do Công ty thực hiện công tác quản lý lưới điện và bán điện trực tiếp đến hộ dân. Về công tác quản lý đơn vị đã đảm bảo kiểm tra định kỳ đường dây trung hạ áp và các trạm biến áp theo đúng quy định; cấp điện ổn định liên tục 100% số hộ dân trên địa bàn quản lý...


Công nhân PC Khánh Hòa kéo điện khu vực nông thôn

Công ty chú trọng xây dựng đường dây trung hạ thế đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật của loại dây dẫn và kết cấu đúng quy định của ngành. Công tơ được lắp đặt với đầy đủ chì niêm và được kiểm định đúng thời gian quy định. Hàng năm PC Khánh Hòa đều đăng ký và thực hiện công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn phù hợp với sự phát triển của các khu vực phụ tải tại nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

Về hiện trạng điện nông thôn và kết quả thực hiện tiêu chí số 4 về phát triển điện nông thôn: Công ty đã phấn đấu đưa số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 là 93/94 xã (đạt 98,94%), trong đó, 01 xã đảo có 3 thôn chưa có điện là thôn Ninh Tân, Ninh Đảo, Sơn Điệp thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, chưa đạt tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên (71%).


Đóng điện công trình cải tạo nâng cao lưới điện nông thôn năm 2015

Thời gian sắp tới, Công ty tiếp tục cải tạo, nâng cấp lưới điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng phục vụ sinh hoạt, sản xuất, duy trì đảm bảo tiêu chí số 4 đạt chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, Công ty cũng tham mưu cấp trên hỗ trợ đầu tư phủ điện bằng nguồn năng lượng mặt trời tại các thôn chưa có điện thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ đóng điện công trình cải tạo nâng cao lưới điện nông thôn năm 2015

Hiện tại các công trình lưới điện khu vực nông thôn do PC Khánh Hòa làm chủ đầu tư, chủ yếu thực hiện dựa vào nguồn vốn đầu tư xây dựng của Công ty, việc vay vốn để đầu tư còn gặp khó khăn do mô hình hoạt động của đơn vị hiện nay là Công ty cổ phần, do đó để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển nông thôn mới, PC Khánh Hòa đề nghị các cấp hữu quan, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quan tâm tạo điều kiện để Công ty tiếp cận vay vốn đầu tư từ các nguồn vốn ưu đãi trong nước và quốc tế...

Ngân Hương

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập