Nghị quyết 28-NQ/TW: Giảm dần thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm
01/06/2018 18:32
Ngày 23/5/2018, Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) được chính thức được thông qua.


Một buổi tập huấn về Luật Bảo hiểm xã hội tại PC Khánh Hòa

Theo đó, nhiều chính sách liên quan đến BHXH sẽ có thay đổi, đơn cử như sau:

- Giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm;

- Sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, kết hợp hài hòa các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí;

- Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt;

- Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc;

- Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối với những ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm, hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung;

- Giảm tình trạng hưởng BHXH một lần theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng BHXH một lần.

Thanh Xuân

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập