PC Khánh Hòa triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên lưới điện cao thế
k
01/06/2018 21:59
Với phương châm Bốn tại chỗ gồm: “Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện vật tư tại chỗ và Hậu cần tại chỗ”, lãnh đạo PC Khánh Hòa đã triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) trên lưới điện cao thế của đơn vị với yêu cầu: người và phương tiện, thiết bị ứng cứu thiên tai năm 2018 phải có mặt tại đơn vị hai tiếng đồng hồ trước khi bão vào.

Trên cơ sở hướng dẫn của Công ty, Xí nghiệp lưới điện cao thế thuộc PC Khánh Hòa đã tổ chức xây dựng phương án PCTT và TKCN năm 2018, theo đó, công tác PCTT&TKCN phải được thực hiện không kể về thời gian, giờ giấc, khi có lệnh điều động nhân lực của Trưởng đơn vị, tất cả CBCNV Xí nghiệp lưới điện cao thế trong giờ làm việc hay ngày nghỉ đều phải tổ chức triển khai lực lượng theo phương án để xử lý sự cố, khôi phục hoạt động của lưới điện sau thiên tai.

Trên cơ sở phương án PCTT và TKCN năm 2018 trên lưới điện cao thế đã được Công ty phê duyệt, Xí nghiệp lưới điện cao thế tự tổ chức tự diễn tập theo phương án, hoặc triển khai diễn tập PCTT&TKCN theo tình huống giả định của Công ty. Sau đó tổ chức họp rút kinh nghiệm sau diễn tập PCTT&TKCN để thấy được những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc triển khai khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Cũng theo phương án này, XN lưới điện cao thế thành lập Đội xung kích PCTT&TKCN của đơn vị, nhiệm vụ của đội xung kích là sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu kịp thời những nơi bão lụt gây sự cố và hư hỏng trên lưới điện, tổ chức khắc phục thiệt hại và khôi phục cấp điện một cách nhanh chóng, cấp điện kịp thời cho các phụ tải quan trọng, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các đơn vị bạn khi có sự điều động của Công ty.

Tại các đơn vị trực thuộc Xí nghiệp lưới điện cao thế đều định kỳ tổ chức triển khai diễn tập các tình huống giả định theo phương án đã lập ở cấp tổ. Đối với các trạm biến áp thì tổ chức kiểm tra các mương cáp nhị thứ, hệ thống thoát nước, các tủ bảng ngoài trời phải được che chắn và bịt kín, đồng thời kiểm tra các thiết bị vật tư dự phòng theo phương án PCTT&TKCN mà các trạm đã lập và được lãnh đạo đơn vị phê duyệt.


Công nhân trạm biến áp 110kV E26 kéo các xuất tuyến MC 7,2kV ra bảo dưỡng sau cơn bão số 12 năm 2017

Một nội dung nữa là phải kiểm tra hệ thống máy bơm tại trạm luôn ở trong tình trạng sẵn sàng hoạt động để bơm chống ngập, đặc biệt là tại các trạm EBT, E30 và E24 do có mặt bằng thấp nên dễ bị nước chảy vào gây ngập lụt. Anh em công nhân sẽ tập trung chằng néo mái tôn nhà điều khiển, che chắn các cánh cửa gương tại phòng vận hành để hạn chế thiệt hại do hư hỏng thiết bị khi có bão lớn xảy ra.


Bảo dưỡng các máy cắt chuẩn bị đưa vào vận hành tại trạm biến áp 110kV E26

Nhiệm vụ của 2 đội đường dây 110kV là tập trung tiến hành chặt cây trong hành lang tuyến, xử lý triệt để cây cao trong hành lang vi phạm, đặc biệt là các loại cây có khả năng phát triển nhanh như Tre, Gòn, Dầu. Các cây cao ngoài hành lang tuyến có khả năng ngã, đổ gây sự cố lưới điện thì sẽ bị cưa trước khi thiên tai xảy đến. Một nhiệm vụ quan trọng của các đội đường dây là tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu, các điểm có nguy cơ xói lở trên toàn tuyến để kịp thời củng cố và khắc phục.

Ngoài các nội dung nêu trên, Xí nghiệp lưới điện cao thế sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền như phát tờ rơi, gửi thông báo an toàn đến các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công để ngăn ngừa các nguy cơ gây mất an toàn cho lưới điện do xe cơ giới vi phạm khoảng cách an toàn gây ra. Các vị trí có độ cao “pha đất” không đạt yêu cầu cũng sẽ được xử lý để ngăn ngừa vi phạm khoảng cách an toàn gây sự cố lưới điện... 

Đức Bình

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập