PC Khánh Hòa tăng cường kiểm tra công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng và giám sát mua bán điện
k
21/06/2018 11:02
Thực hiện chỉ đạo của EVNCPC về việc tăng cường kiểm tra nội bộ các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng (KD-DVKH), ngay từ đầu năm 2018 PC Khánh Hòa đã lập kế hoạch kiểm tra công tác kinh doanh tại các Điện lực trực thuộc. Công tác này được xác định là một nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện hàng năm nhằm hỗ trợ các Điện lực nâng cao chất lượng của công tác KD–DVKH.

Ngay từ tháng 01/2018, lịch kiểm tra công tác kinh doanh của Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện của PC Khánh Hòa đối với các Điện lực trực thuộc đã được Tổng giám đốc phê duyệt với thời gian trải dài từ tháng 3/2018 đến tháng 10/2018. Qua 5 tháng đầu năm 2018, 04/08 Điện lực đã được kiểm tra, bước đầu Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện đã kịp thời phát hiện, uốn nắn một số tồn tại trong công tác KD-DVKH.


Đoàn kiểm tra giám sát mua bán điện tại Điện lực Vĩnh Hải

Nhìn chung, các đơn vị đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh doanh được giao trong bối cảnh phải đồng loạt triển khai nhiều nội dung quan trọng trong năm 2018. Các Điện lực thực hiện khá tốt công tác phát triển khách hàng mới, di dời, nâng công suất với thời gian cấp điện bình quân cho khu vực thành phố là 2,99 ngày; khu vực nông thôn là 3,32 ngày; việc xử lý đơn thư khiếu nại yêu cầu của khách hàng đã được giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng. Công tác khắc phục sự cố mất điện cũng được các Điện lực đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo thời gian xử lý không quá 2 giờ; công tác quản lý thu và theo dõi nợ tiền điện của các đơn vị có nhiều tiến bộ…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số đơn vị vẫn cần quan tâm thực hiện tốt hơn công tác phúc tra chỉ số công tơ; tập trung theo dõi các đối tượng khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ hàng tháng lớn; kịp thời phát hiện các trường hợp công tơ đứng, cháy, hỏng để đảm bảo số ngày truy thu nằm trong một chu kỳ ghi chỉ số; khai thác hiệu quả các ứng dụng hỗ trợ như RF-Spider, CEU, CPM, DSS,… để sớm phát hiện các trường hợp vi phạm sử dụng điện, trộm cắp điện…

Kiểm tra, giám sát các Điện lực nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực tế và hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các phòng chức năng thuộc PC Khánh Hòa. Trên cơ sở những vấn đề rút ra từ thực tế kiểm tra các Điện lực trực thuộc trong 6 tháng đầu năm 2018, PC Khánh Hòa sẽ điều chỉnh công tác quản lý điều hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho từng đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đồng thời nâng cao chất lượng công tác KD-DVKH.

Uyên Sơn

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập