PC Khánh Hòa tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
k
21/06/2018 13:30
Chiều ngày 15/6/2018 PC Khánh Hòa đã mời báo cáo viên của Công an tỉnh đến phổ biến cho CB-CNV Công ty về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và chuyển tải các thông tin liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Bảo vệ ANTQ là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, muốn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Quán triệt quan điểm đó, năm 2018 PC Khánh Hòa xác định: muốn hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị có hiệu quả và phát triển bền vững thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là giữ vững sự ổn định, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài sản cơ quan.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của quần chúng đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, từ nhiều năm nay phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của PC Khánh Hòa luôn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt nhiều kết quả, tạo nền tảng vững chắc phục vụ đắc lực cho công tác sản xuất, kinh doanh điện năng trên địa bàn toàn tỉnh.


Báo cáo viên Công an tỉnh Khánh Hòa phổ biến về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Với đặc thù cơ sở hạ tầng của Công ty là hệ thống đường dây, các trạm biến áp được phân bố khắp nơi trong toàn tỉnh, nhiều địa bàn xa xôi, vượt sông, băng rừng hẻo lánh, dân cư thưa thớt nên đơn vị gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ, và đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động tội phạm trộm cắp, xâm hại hệ thống lưới điện của đơn vị.

Trước tình hình trên, PC Khánh Hòa xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động điện lực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân nhằm bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện và các hoạt động điện lực, không để kẻ địch và tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động phá hoại.

Công ty xác định, muốn xây dựng được phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, trước hết phải quan tâm xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh. Do đó, hằng năm Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty đều quan tâm tạo điều kiện cho các đoàn thể phát huy được vai trò của mình trong việc động viên quần chúng, CB-CNV tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện do đơn vị mình quản lý.

Trong các năm qua, PC Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, liên tục từ năm 2011 đến nay Công ty đều được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận là Đơn vị “An toàn về An ninh trật tự” và tặng nhiều Bằng khen về thành tích này. Gần đây nhất, vào năm 2016, Công ty đã được Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặng Văn Luận

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập