Một khóa đào tạo chất lượng và hiệu quả
k
25/06/2018 14:20
Nhằm cung cấp hệ thống kiến thức, kỹ năng chủ yếu về quản trị doanh nghiệp, hình thành nhận thức khoa học về quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường cũng như đảm bảo tuân thủ quy định của EVN, EVNCPC về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, vừa qua EVNCPC đã tổ chức khóa đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 năm 2018.


Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung tổ chức Khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 năm 2018

Chương trình đào tạo là chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định số 683/QĐ-EVN ngày 13/10/2014 của EVN, cụ thể: phần lý thuyết là 11 chuyên đề với các giảng viên đến từ trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh, Đại học KHXH & NV Tp.HCM và các giảng viên cơ hữu của CEPC; phần thực tế là 12 chuyên đề với giảng viên là lãnh đạo EVNCPC và lãnh đạo các Ban EVNCPC.


Lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 năm 2018

Được tham gia Khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 năm 2018 – lớp 4, chúng tôi nhận thấy công tác tổ chức của Khóa học được thực hiện một cách chuyên nghiệp và khoa học: Ban tổ chức lớp học điểm danh đầu mỗi buổi học, hàng ngày lấy ý kiến góp ý của học viên về khóa học, sau mỗi môn học kể cả lý thuyết và thực hành đều lấy ý kiến đánh giá của học viên về chất lượng của môn học và chất lượng giảng dạy của giảng viên… Tất cả các phiếu lấy ý kiến đánh giá đều được thực hiện tại Google Docs và gởi link cho học viên qua CPC-eOffice Chat nên việc đánh giá của học viên rất nhanh chóng và thuận tiện.

Các học viên của Khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 năm 2018 – lớp 4 được cung cấp một khối lượng kiến thức khá lớn thông qua nhiều chuyên đề lý thuyết và thực tiễn: Văn hóa doanh nghiệp, Quản trị chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo dành cho nhà quản lý, Quản trị nhân sự, Quản trị sản xuất, Công tác an ninh an toàn, Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản lý dự án, Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp, Quản trị hành chính và Quản trị truyền thông.


Giảng viên giảng dạy chuyên đề Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng

Trong quá trình tổ chức khóa đào tạo, Ban tổ chức cử nhân sự theo sát lớp học để hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có. Lớp học có camera online để giám sát số lượng học viên tham gia các môn học. Về tài liệu của từng môn học, Ban tổ chức chuẩn bị bản giấy đồng thời gởi file PDF cho từng học viên qua địa chỉ email cá nhân nên các học viên có thể theo dõi rất cụ thể các nội dung do giảng viên chuyển tải. Mở đầu khóa học các học viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm với 60 câu hỏi, cuối mỗi chuyên đề lý thuyết mỗi học viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm với 10 câu hỏi. Sau đó cuối phần lý thuyết và thực tế học viên lại tiếp tục làm bài kiểm tra trắc nghiệm với 60 câu hỏi cho mỗi phần. Thông qua đó kiến thức được cập nhật liên tục nên học viên có điều kiện củng cố hiểu biết của mình một cách vững chắc và lâu dài.


Phiếu khảo sát đánh giá của học viên về Khóa bồi dưỡng

Do lãnh đạo EVNCPC rất quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả đào tạo thông qua áp dụng kiến thức vào thực tế công tác nên sau khi kết thúc khóa đào tạo mỗi học viên xây dựng kế hoạch hành động của bản thân cho năm 2019, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị và nộp về EVNCPC. Sau đó, vào cuối năm 2019, các học viên báo cáo kết quả hành động (có so sánh, nhận xét, đánh giá) trên cơ sở kế hoạch hành động đã lập, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị và nộp về EVNCPC. Như vậy, mỗi học viên phải có trách nhiệm đưa khối lượng kiến thức đã thu lượm được vào thực tế công việc của bản thân một cách nhanh chóng, trên cơ sở đó phát huy hiệu quả đào tạo của Khóa bồi dưỡng.


Phiếu khảo sát ý kiến của học viên về chuyên đề được giảng dạy

Tham gia Khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 năm 2018 – lớp 4, các học viên đều cảm nhận rằng khối lượng kiến thức của Khóa học được xây dựng một cách bài bản và khoa học, dựa trên cơ sở thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý điều hành tại các đơn vị cơ sở, kiến thức lý thuyết gắn kết một cách hữu cơ và chặt chẽ với hiểu biết thực tiễn, phương thức chuyển tải thông tin được thực hiện dựa trên những vấn đề liên quan mật thiết đối với ngành Điện trong thời gian gần đây, do đó có thể nói mục tiêu đào tạo của khóa học mang tính thực tiễn rất cao, trang bị cho học viên nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực để phục vụ công tác của bản thân.


Hộp thư góp ý hàng ngày của học viên đối với Ban tổ chức Khóa bồi dưỡng

Sau nhiều năm lựa chọn các chủ đề tập trung vào việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, EVN đã lựa chọn chủ đề của năm 2018 là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Trong lĩnh vực đào tạo, kế hoạch năm 2018 gồm một số nhiệm vụ: hoàn thiện thể chế quản lý công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và thực hiện một số đề án lớn, trong đó có Đề án Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý; chuẩn hóa hệ thống bồi dưỡng, thi và kiểm tra sát hạch nghề cho công nhân; đưa hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) vào khai thác…

Chất lượng nguồn nhân lực chính là yếu tố quyết định kết quả sản xuất kinh doanh, do đó nếu chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên thì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng sẽ đạt kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, để thực sự đạt được mục tiêu này thì rất cần quyết tâm thực hiện của các cấp quản lý và cách thức triển khai của các đơn vị đào tạo. Tại EVNCPC, mô hình đào tạo cán bộ quản lý các cấp tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung đã thực sự đạt được chất lượng tốt và phát huy hiệu quả nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo định hướng của EVN.

Ngân Hương

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập