Hội đồng quản trị PC Khánh Hòa giám sát công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018
k
26/06/2018 15:20
Thực hiện chương trình công tác trong quý 2/2018, từ ngày 11/06/2018 đến ngày 15/06/2018, Hội đồng quản trị PC Khánh Hòa đã triển khai giám sát công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2018 tại 8 Điện lực, 3 Xí nghiệp và các phòng ban chức năng của Công ty.


HĐQT đi giám sát PCTT-TKCN đối với phòng ban Công ty

Qua kiểm tra, giám sát, đoàn công tác của HĐQT PC Khánh Hòa nhận thấy các điện lực, xí nghiệp đã tiến hành kiện toàn tiểu ban chỉ huy (BCH) PCTT-TKCN của đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của BCH; thành lập đội xung kích (ĐXK) của đơn vị; phân công nhiệm vụ cho các thành viên ĐXK; đã lập phương án PCTT-TKCN năm 2018 và gửi về Công ty phê duyệt.


Điện lực Ninh Hòa trồng lại trụ mới sau bão số 12

Ngoài ra, các đơn vị cũng đã thực hiện hướng dẫn của Công ty về chấm công làm thêm giờ, phương án thu hồi vật tư, phương án tiếp tục khắc phục thiệt hại cơn bão số 12 năm 2017 để đưa vào kế hoạch sửa chữa lớn (SCL), đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2018, trên cơ sở đó khôi phục lại hệ thống điện (HTĐ) về tình trạng ban đầu; đã lập kế hoạch kiểm tra bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị quan trọng trên lưới.


Trồng lại cột cấp điện cho TBA 110kV tại Vạn Giã, huyện Vạn Ninh

Về phía các phòng ban chức năng đã hướng dẫn các đơn vị lập biểu mẫu thống kê thiệt hại, thống kê khối lượng vật tư thiết bị cần thay thế và thu hồi; lập hồ sơ hoàn công, phê duyệt phương án thu hồi vật tư sau bão số 12; quyết toán các khoản chi phí khắc phục bão số 12 và phương án thu hồi vật tư sau bão; tham mưu đưa các hạng mục khắc phục thiệt hại do bão số 12 gây ra vào kế hoạch SCL, ĐTXD năm 2018…


Điện lực Trung tâm Nha Trang khắc phục bão trong đêm

Trên cơ sở rút kinh nghiệm đối với công tác PCTT-TKCN trước, trong và sau bão số 12, đoàn công tác của HĐQT PC Khánh Hòa cũng nêu lên một số nội dung cần khắc phục để công tác PCTT-TKCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong các năm sắp tới đạt hiệu quả tối ưu nhất, cụ thể: khẩn trương kiện toàn BCH PCTT-TKCN của Công ty; phân công cụ thể cho các thành viên BCH bằng văn bản; kiểm tra báo cáo các vật tư dự phòng PCTT của Công ty; các vật tư có trong kho Công ty và các đơn vị tại thời điểm bão lụt; danh sách các đơn vị có thể huy động vật tư, phương tiện khi cần thiết (cả trong và ngoài ngành); hướng dẫn việc đề xuất cấp vật tư, phương tiện, thủ tục tiếp nhận vật tư thu hồi... đảm bảo nhanh gọn, kịp thời...


Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn đóng điện sau khi khắc phục bão số 12

Đồng thời đoàn công tác cũng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng lập kế hoạch về vật tư dự phòng PCTT năm 2018 để triển khai mua sắm trước mùa mưa bão; nghiên cứu phương án thuê máy phát nhỏ để cấp điện cho các phụ tải quan trọng (đặc biệt là UBND các xã, phường) trong trường hợp thời gian khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra kéo dài …

Cơn bão số 12 năm 2017 vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề cho ngành điện miền Trung nói chung và cho ngành điện Khánh Hòa nói riêng. Tuy nhiên, cũng chính từ cơn bão này, ngành điện Khánh Hòa đã rút ra được nhiều bài học và kinh nghiệm thực tiễn để có thể chủ động phòng chống thiên tai một cách hiệu quả trong năm 2018 và các năm tiếp theo./.

Huy Tôn

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập