PC Khánh Hòa làm việc với Đoàn công tác Nhật Bản về Dự án JCM
k
26/06/2018 17:05
Sáng ngày 22/6/2018, ông Shiro Tokura – Giám đốc Dự án và bà Saori Iwasaki – Phòng dự án Quốc tế của Công ty Yuko Keiso (Nhật Bản) đã làm việc với PC Khánh Hòa về kế hoạch chi trả khoản tiền tài trợ của dự án JCM3 năm 2017 và kế hoạch thực hiện dự án JCM4 giai đoạn 2017 – 2019. Ông Nguyễn Cao Ký – Tổng giám đốc PC Khánh Hòa và các phòng ban chức năng của PC Khánh Hòa đã làm việc với đoàn.

Năm 2016 PC Khánh Hòa đăng ký tham gia dự án với số lượng 111 MBA và đã hoàn thành công tác lắp đặt, nghiệm thu đưa vào vận hành đúng tiến độ. Sau khi Trung tâm Môi trường Toàn cầu (GEC) và Công ty tư vấn Yuko Keiso đến PC Khánh Hòa kiểm tra thực tế công tác lắp đặt, lưu trữ hồ sơ đã công nhận hoàn thành dự án, đồng thời số tiền tài trợ của đợt này là 14.038.737 Yên Nhật đã được chuyển cho PC Khánh Hòa vào tháng 6/2017.


PC Khánh Hòa làm việc với Đoàn công tác Nhật Bản về Dự án JMC giai đoạn 4

Năm 2017 PC Khánh Hòa tiếp tục tham gia dự án JCM3 với 305 MBA, cũng đã hoàn thành công tác lắp đặt và nghiệm thu đưa vào vận hành đúng tiến độ, đồng thời thu thập dữ liệu báo cáo cho phía Nhật Bản trước 30/12/2018. Ngoài ra các MBA trong dự án bị hư hỏng do bão số 12 gây ra đã được Công ty Cổ phần Thiết bị Điện hỗ trợ sửa chữa và đã lắp đặt vận hành trở lại với thời gian nhanh nhất.


Máy biến áp Amorphous được lắp đặt tại xã Vĩnh Phương - TP.Nha Trang

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2016 và 2017, PC Khánh Hòa đã lên kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2019, theo đó năm 2018 PC Khánh Hòa dự kiến lắp đặt 121 MBA cho các công trình thay MBA vận hành lâu năm, xây dựng mới và nâng công suất trạm biến áp. Để hoàn thành kế hoạch năm 2018 đúng tiến độ, PC khánh Hòa đã yêu cầu các phòng ban chức năng triển khai đồng bộ công tác lập hồ sơ thiết kế, đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị…


Thực hiện lắp đặt máy biến áp Amorphous theo đúng yêu cầu dự án

Tại buổi làm việc, ông Shiro Tokura đánh giá cao PC Khánh Hòa hoàn thành kế hoạch dự án JCM3 năm 2017 đúng tiến độ và khắc phục nhanh các MBA bị hư hỏng do bão số 12 gây ra. Đồng thời ông Shiro Tokura cũng công bố số tiền tài trợ của dự án JCM3 năm 2017 là 66.178.297 Yên Nhật và số tiền này sẽ được chuyển cho PC Khánh Hòa trong tháng 8/2018. Bên cạnh đó đoàn công tác Nhật Bản cũng hướng dẫn đơn vị thực hiện công tác theo dõi, thu thập dữ liệu và lập các báo cáo gửi cho phía Nhật Bản theo cam kết của dự án trong vòng 18 năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Cao Ký thay mặt PC Khánh Hòa cảm ơn các chuyên gia Nhật Bản đã tạo điều kiện cho PC Khánh Hòa hoàn thành Dự án JCM3 giai đoạn 2016-2017 và kiến nghị Đoàn tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn Công ty triển khai kế hoạch thực hiện Dự án JCM4 giai đoạn 2017-2019 một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Xuân Thu

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập