PC Khánh Hòa tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2018
k
27/06/2018 12:00
Nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, PC Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018. Tham gia khóa học có 80 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4.


Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2018

Phát biểu khai mạc, ông Trần Đăng Hiền – Phó Tổng giám đốc PC Khánh Hòa nhấn mạnh: “Trong nhiều năm qua lãnh đạo PCKhánh Hòa rất quan tâm, chăm lo công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng là cán bộ các cấp trong Công ty, đây là lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh được Công ty trực tiếp tổ chức cho CNV thuộc đối tượng 4, lớp học này cung cấp thông tin sâu rộng cho học viên nhằm kết hợp nhuần nhuyễn giữa thực hiện nhiệm vụ SXKD với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


Ông Trần Đăng Hiền - Phó Tổng giám đốc PC Khánh Hòa phát biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Trong thời gian 03 ngày (từ 13/6 đến 15/6/2018), các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về các vấn đề quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn Quân khu 5; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.


Thượng tá Phạm Hữu Văn – Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự TP. Nha Trang

Ngoài ra, các học viên còn được học về Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên; Tổ chức phản động FULRO và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên.


Thượng tá Lê Thanh Sơn – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP. Nha Trang

Kết thúc lớp bồi dưỡng, trên cơ sở kết quả chấm điểm bài thu hoạch của các học viên, Ban tổ chức sẽ đánh giá, nhận xét và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo đúng quy định cho các học viên.

Đặng Văn Luận

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập