Vè “cài áp” (*)
k
15/08/2018 15:10

Tờ rơi hướng dẫn cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng EVNCPC

                                                                        Nghe vẻ nghe ve
                                                                        Nghe vè cài áp
                                                                        Đây là ứng dụng
                                                                        Chăm sóc khách hàng
                                                                        Bỏ chút thời gian
                                                                        Muôn vàn tiện ích

                                                                        Di động kết nối
                                                                        Vào mạng quai phai (1)
                                                                        Hay là ba gờ (2)
                                                                        Tải ngay ứng dụng
                                                                        Tìm với từ khóa
                                                                        Viết hoa I - Vi (3)
                                                                        En - Xi - Pi - Xi (4)
                                                                        Xê – Ét – Ka - Hắt (5)
                                                                        Hệ Ai - Ô - Ét (6)
                                                                        Trên Áp - Sờ to (7)
                                                                        Với hệ En – roi (8)
                                                                        Pờ lay- Xê - Hắt (9)
                                                                        Ta chạy cài đặt
                                                                        Mở ứng dụng liền
                                                                        Biểu tượng hiện lên
                                                                        Đã cài vào máy
                                                                        Vui lòng đăng nhập
                                                                        Bằng mã khách hàng
                                                                        Mật khẩu cóp pi (10)
                                                                        Như trên dán xuống
                                                                        Khi vào kích hoạt
                                                                        Sẽ thấy thích mê
                                                                        Thông báo hiện về
                                                                        Dịch vụ cần biết

                                                                        Thông tin tiền điện
                                                                        Thông báo lịch ngừng
                                                                        Tra cứu công tơ
                                                                        Trên nhiều phương diện
                                                                        Sự cố mất điện
                                                                        Yêu cầu di dời
                                                                        Dịch vụ tận nơi
                                                                        Thông tin chi tiết

                                                                        Nếu cần trợ giúp
                                                                        Hãy gọi số này
                                                                        Một chín không không (11)
                                                                        Một chín không chín (12)
                                                                        Số đường dây nóng
                                                                        Chăm sóc khách hàng
                                                                        Không quản thời gian
                                                                        Nhiệt tình hướng dẫn
                                                                        Giải đáp thắc mắc
                                                                        Về mọi vấn đề
                                                                        Ghi nhận yêu cầu
                                                                        Làm nhanh hiệu quả
                                                                        Đảm bảo “thượng đế”
                                                                        Thỏa mãn hài lòng
                                                                        Khách hàng thân thương
                                                                        Dùng ngay áp nhé!

Việt Sen (ĐLNH)


Chú thích:
(*) Cài áp: cài đặt ứng dụng (App – Application) chăm sóc khách hàng ngành điện của EVNCPC. Để tải về: đối với hệ điều hành iOS thì vào App Store; với hệ điều hành Android vào CH Play; với hệ điều hành Windows Phone vào Windows Store.
(1): Mạng internet Wifi
(2): Mạng 3G
(3), (4): Phát âm tiếng Anh của chữ viết tắt: EVNCPC (Tổng công ty Điện lực miền Trung). Ở đây tác giả ngắt thành 2 dòng cho phù hợp với bài vè
(5): Phát âm chữ viết tắt: CSKH (Chăm sóc khách hàng)
(6), (7), (8), (9): Hệ điều hành iOS vào App Store, hệ điều hành Android vào CH Play
(10): Phát âm tiếng Anh của chữ Copy (sao chép)
(11), (12): 19001909 là số điện thoại Tổng đài Chăm sóc Khách hàng của EVNCPC phục vụ cho 13 tỉnh thành và Tây Nguyên
 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập