Công tác kiểm định - đo lường luôn được chú trọng tại PC Khánh Hòa
k
27/08/2018 08:11
Đối với ngành điện, công tác đo lường có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của dòng điện – vốn là một loại sản phẩm đặc biệt. Ngoài ra công tác đo lường cũng là yếu tố then chốt để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống lưới điện: độ tin cậy cung cấp điện, chỉ số tiếp cận điện năng; chỉ số tổn thất điện năng; điện áp; tần số;…

Tại PC Khánh Hòa, lãnh đạo đơn vị rất quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm định - đo lường theo quy định của Luật Đo lường. Tất cả các thiết bị, phương tiện đo lường đang sử dụng tại PC Khánh Hòa đều được thường xuyên kiểm định theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc kiểm định được thực hiện tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa (TTKT KH), Trung tâm Thí nghiệm điện Khánh Hòa thuộc Công ty Thí nghiệm điện miền Trung (ETC KH) và Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 2 (TTKT2).


Kiểm tra hệ thống đo đếm tại Công ty Rapexco (Khu công nghiệp Suối Dầu)

Cụ thể, tất cả thiết bị đo đếm trước khi đóng điện nghiệm thu đều phải có phê duyệt mẫu và giấy chứng nhận kiểm định (hợp lệ) theo đúng quy định. Đối với công tơ, TU, TI, công ty thực hiện kiểm định chủ yếu tại ETC KH. Ngoài ra, hàng năm Công ty đều thực hiện kiểm định đối chứng tại TTKT KH theo quy định. Đối với các phương tiện đo khác, công ty thực hiện kiểm định tại TTKT 2.

Đối với công tơ và TI hạ áp, Công ty thực hiện thay định kỳ thiết bị theo thời gian quy định. Các thiết bị thu hồi được kiểm định tại ETC KH. Đối với TU, TI trung/cao áp, công ty mời ETC KH thực hiện kiểm định tại hiện trường theo thời gian quy định. Đối với các phương tiện đo khác, công ty thực hiện kiểm định hàng năm tại TTKT 2. PC Khánh Hòa luôn đảm bảo các điều kiện vận chuyển, bảo quản, yêu cầu sử dụng theo hướng dẫn của các cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu thiết bị. Trong trường hợp phát hiện sai, hỏng phải dừng việc sử dụng và thực hiện ngay các biện pháp khắc phục.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, PC Khánh Hòa đã thực hiện kiểm định 43.839 công tơ điện 1 pha kiểu cảm ứng, 308.879 công tơ điện 1 pha kiểu điện tử 1 biểu giá, 9.076 công tơ điện 1 pha kiểu điện tử nhiều biểu giá, 5.385 công tơ điện 3 pha kiểu điện tử nhiều biểu giá, 6.558 biến dòng đo lường, 719 biến áp đo lường, 04 công tơ chuẩn 1 pha, 11 công tơ chuẩn 3 pha, 63 Mêgômét, 42 Têrômét…


Một số hình ảnh tại một buổi hướng dẫn kiểm định công tơ điện tử tại ETC KH (Trung tâm Thí nghiệm điện Khánh Hòa thuộc Công ty Thí nghiệm điện miền Trung)

Bên cạnh đó, PC Khánh Hòa còn tập trung đảm bảo các yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm, nghề nghiệp đối với người sử dụng phương tiện đo khi thực hiện phép đo nhóm 2. Hàng năm đều tổ chức bồi huấn, kiểm tra sát hạch nghề đối với người sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và ký hợp đồng với TTKT KH để thực hiện việc kiểm định đối chứng theo quy định.

Liên quan đến việc giải quyết các khiếu nại đối với công tác kiểm định đo lường và các thiết bị đo đếm, PC Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc Quyết định số 505/QĐ-EVN của EVN quy định về cung cấp các dịch vụ điện và Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong EVN. Hầu hết các khiếu nại của khách hàng về thiết bị đo đếm đều được đơn vị giải quyết thỏa đáng, triệt để và kịp thời trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận khiếu nại của khách hàng. Hồ sơ giải quyết khiếu nại được lưu giữ đầy đủ tại Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện và tại các điện lực trực thuộc Công ty (tùy theo mức độ, tính chất vụ việc mà khiếu nại của khách hàng đề cập).

Huy Tôn

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập