PC Khánh Hòa phát động phong trào thi đua “Dịch vụ thu tiền điện tiêu biểu năm 2018”
k
29/08/2018 10:35
Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu tiền điện, vừa qua PC Khánh Hòa đã phát động phong trào thi đua “Dịch vụ thu tiền điện tiêu biểu năm 2018” cho các đối tượng là thu ngân viên dịch vụ tại các Điện lực trực thuộc, thời gian phát động thi đua từ 21/08/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

Với mục tiêu không còn khách hàng nợ trên 02 kỳ, giảm dư nợ tiền điện cuối tháng và hướng đến dư nợ tiền điện 0 đồng vào cuối năm, phong trào thi đua này được triển khai dựa trên 4 tiêu chí đánh giá: Thu ngân viên có tinh thần trách nhiệm cao, có thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử tốt, thân thiện khi giao tiếp với khách hàng (chiếm trọng số 20%); Tỷ lệ thu tại điểm thu cao, liên tục từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018 (chiếm trọng số 60%); Hoàn thành tốt các công việc phát sinh như: Gửi thông báo đốc thúc thu, thông báo cắt điện nợ, phát tờ rơi tuyên truyền cho Công ty (nếu có); thực hiện tốt công tác thu thập số điện thoại, email phục vụ chăm sóc khách hàng (chiếm trọng số 10%); Hợp tác gắn bó với Điện lực trong công tác thu tiền điện (chiếm trọng số 10%).

Với 4 tiêu chí nêu trên, thông qua quá trình triển khai công tác thu tiền điện cho đến cuối năm 2018, các Điện lực trực thuộc Công ty sẽ tiến hành bình bầu thu ngân viên dịch vụ tiêu biểu của đơn vị mình. Trên cơ sở kết quả bình bầu từ các đơn vị cơ sở, Công ty sẽ chọn ra 30 thu ngân viên dịch vụ tiêu biểu để khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác thu tiền điện năm 2018 sẽ được tổ chức vào tháng 01/2019. Thu ngân viên tiêu biểu sẽ nhận được Giấy khen của Tổng giám đốc Công ty kèm phần thưởng trị giá 1.000.000đồng/người.


Trao Giấy khen cho thu ngân viên dịch vụ tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết dịch vụ thu tiền điện năm 2017 của PC Khánh Hòa

Được biết, sau khi xóa bỏ hình thức thu tại nhà, chuyển đổi sang các hình thức thu tiền điện khác như: thu qua bưu điện, thu qua ngân hàng, thu tại các điểm thu,…, tính đến thời điểm tháng 7/2018, 151 thu ngân viên dịch vụ của PC Khánh Hòa vẫn tiếp tục gắn bó với các Điện lực trong công tác thu tiền điện. Đặc biệt, một số thu ngân viên đang hoạt động tại các vùng sâu vùng xa của 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh vẫn phát huy hiệu quả tương đối tốt, đóng vai trò tích cực trong việc giúp tăng tỉ lệ thu, góp phần hoàn thành kế hoạch thu tiền điện của các Điện lực sở tại trong năm 2018.

Liên quan đến công tác thu tiền điện, ngoài việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua nhằm đạt được kết quả ngày càng tốt cho công tác này, PC Khánh Hòa còn quan tâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu tiền điện trong toàn đơn vị. Hội nghị này được tổ chức hàng năm để tổng kết, đánh giá kết quả công tác thu tiền điện, đồng thời là dịp để PC Khánh Hòa kịp thời biểu dương khen thưởng các thu ngân viên dịch vụ có thành tích tốt.

Các phong trào thi đua thu tiền điện và Hội nghị tổng kết công tác thu tiền điện hàng năm của PC Khánh Hòa đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các bộ phận làm công tác kinh doanh tại tất cả các đơn vị cơ sở trực thuộc, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ khách hàng của Công ty, đặc biệt trong trường hợp PC Khánh Hòa là công ty cổ phần nên hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung và hiệu quả quản lý tài chính nói riêng luôn được đặt lên hàng đầu.

Hồng Tú

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập