Tỉnh ủy Khánh Hòa giám sát Đảng ủy PC Khánh Hòa về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
k
04/09/2018 09:36
Ngày 31/8/2018, Ban thường vụ Đảng ủy PC Khánh Hòa đã có buổi làm việc với đoàn giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (DCCS) tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn.


Hội nghị đối thoại định kỳ tại PC Khánh Hòa trong quý 2/2018 vừa qua

Thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng Việt Nam từ trước đến nay mà Đảng ta luôn coi trọng. Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị là điều kiện hết sức quan trọng để cán bộ, công chức, viên chức phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.


Toàn cảnh buổi làm việc làm việc với đoàn giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Tỉnh ủy Khánh Hòa

Trong những năm qua, PC Khánh Hòa luôn chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với nhiều hình thức khác nhau như: xây dựng quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; thường xuyên đối thoại với người lao động, tuyên truyền rộng rãi đến người lao động những quy định, chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động... Thông qua những hoạt động này, đơn vị đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời giải quyết những thắc mắc, bức xúc (nếu có) của CB-CNV trong công ty…


Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS tỉnh Khánh Hòa phát biểu

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao vai trò Đảng ủy PC Khánh Hòa trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người lao động tại đơn vị, đồng thời đơn vị cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy quyền và nghĩa vụ của mình trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty…


Đồng chí Nguyễn Mạnh Thông - Chủ tịch Công đoàn PC Khánh Hòa phát biểu báo cáo lãnh đạo tỉnh

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Đảng ủy và ban lãnh đạo PC Khánh Hòa trong thời gian tới tiếp tục tăng cường đối thoại với người lao động nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những kiến nghị từ các tập thể và cá nhân trong công ty; hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong tập thể cán bộ-công nhân viên, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng…

Huy Tôn

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập