PC Khánh Hòa tổ chức huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ
k
02/10/2018 11:07
Thực hiện kế hoạch số 238/KH-ĐLKH ngày 25/01/2018 của Tổng giám đốc PC Khánh Hòa về Kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018, từ ngày 24/9 đến ngày 29/9/2018, Công ty đã tổ chức Khóa huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị cho 22 đội viên tự vệ của đơn vị.

Thời gian qua, song song với công tác xây dựng lực lượng tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự PC Khánh Hòa còn quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này thông qua công tác tổ chức huấn luyện. Xuất phát từ đặc thù sản xuất kinh doanh của ngành Điện, hàng năm đơn vị đã đề xuất, xin ý kiến và được sự thống nhất của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang không tổ chức huấn luyện tập trung theo cụm mà tổ chức huấn luyện riêng, mặc dù với hình thức này Công ty gặp không ít khó khăn trong việc bố trí lao động, đặc biệt đối với bộ phận trực theo ca kíp.

Được sự thống nhất của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang, Ban CHQS Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện sát hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Việc này đã tạo điều kiện cho các đơn vị cơ sở sắp xếp được nhân sự tham gia huấn luyện tương đối đầy đủ trong khi vẫn đảm bảo kế hoạch công tác trong tuần, trong tháng.


Các đội viên tự vệ tập trung tại hiện trường

Việc tổ chức huấn luyện quân sự và chính trị nhằm đẩy mạnh việc giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho lực lượng tự vệ của Công ty hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng tự vệ nắm vững nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương năm 2018.

Mặt khác, kế hoạch huấn luyện quân sự và chính trị hàng năm còn nhằm mục đích nâng cao trình độ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng, sẵn sàng xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội nói chung và trong cơ quan nói riêng.

Trong thời gian huấn luyện, các đội viên tự vệ được bồi dưỡng kiến thức về chính trị - pháp luật và huấn luyện về quân sự. Nội dung huấn luyện thực hiện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, đảm bảo các chiến sỹ nắm chắc và thành thạo các động tác cá nhân, chiến thuật tổ chức tự vệ chiến đấu, sử dụng thành thạo các vũ khí được trang bị, vận dụng vào hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và cơ quan, doanh nghiệp.

Đặng Văn Luận

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập