Thông tin bất thường
Nghị quyết của HĐQT và Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Điện lực Vĩnh Hải
Công bố việc ký hợp đồng mua bán điện với EVNCPC
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 10 và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
Công bố văn bản của EVNCPC về việc điều chỉnh giá bán điện năm 2018 cho KHPC
Quyết định của EVNCPC về việc phân bổ lại tỷ lệ đại diện quản lý phần vốn của EVNCPC tại KHPC
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và bổ sung nội dung biểu quyết tại Đại hội
Công bố đơn xin thôi tham gia thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty
Công bố quyết định của Tổng công ty Điện lực Miền Trung về việc phê duyệt giá bán điện năm 2018 cho Công ty
Công bố đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty và Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2018
Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng cam kết với EVNCPC về việc tiếp nhận tài sản lưới điện hình thành từ dự án DEP khu vực Ninh Hòa
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
Công bố Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội
Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh của Xí nghiệp Xây lắp công nghiệp Điện lực Khánh Hòa
Quyết định của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc điều chỉnh giá bán điện và giao kế hoạch lợi nhuận SXKD điện năm 2017 cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò không còn là công ty liên kết của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
Nghị quyết của HĐQT về việc chọn nhà cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại NĐH Công ty và trụ sở các Điện lực trực thuộc
Báo về sở hữu của cổ đông lớn Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity
Báo cáo về ngày Halley Sicav - Halley Asian Prosperity không còn là cổ đông lớn
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|