Thông tin bất thường
Công bố Nghị quyết của HĐQT về các giao dịch với bên có liên quan
Công bố Nghị quyết của HĐQT về các giao dịch với bên có liên quan
Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói mua sắm bo mạch tích hợp
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Xí nghiệp Lưới điện Cao thế
Nghị quyết của HĐQT về việc chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc tư vấn khảo sát thiết kế công trình ĐTXD
Quyết định của HĐQT về việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt
Nghị quyết của HĐQT và Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Điện lực Vĩnh Hải
Công bố việc ký hợp đồng mua bán điện với EVNCPC
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 10 và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
Công bố văn bản của EVNCPC về việc điều chỉnh giá bán điện năm 2018 cho KHPC
Quyết định của EVNCPC về việc phân bổ lại tỷ lệ đại diện quản lý phần vốn của EVNCPC tại KHPC
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và bổ sung nội dung biểu quyết tại Đại hội
Công bố đơn xin thôi tham gia thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty
Công bố quyết định của Tổng công ty Điện lực Miền Trung về việc phê duyệt giá bán điện năm 2018 cho Công ty
Công bố đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty và Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2018
Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng cam kết với EVNCPC về việc tiếp nhận tài sản lưới điện hình thành từ dự án DEP khu vực Ninh Hòa
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|