Thông tin bất thường
Công bố đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty và Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2018
Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng cam kết với EVNCPC về việc tiếp nhận tài sản lưới điện hình thành từ dự án DEP khu vực Ninh Hòa
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
Công bố Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội
Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh của Xí nghiệp Xây lắp công nghiệp Điện lực Khánh Hòa
Quyết định của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc điều chỉnh giá bán điện và giao kế hoạch lợi nhuận SXKD điện năm 2017 cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò không còn là công ty liên kết của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
Nghị quyết của HĐQT về việc chọn nhà cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại NĐH Công ty và trụ sở các Điện lực trực thuộc
Báo về sở hữu của cổ đông lớn Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity
Báo cáo về ngày Halley Sicav - Halley Asian Prosperity không còn là cổ đông lớn
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông của Công ty
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
CBTT thiệt hại do cơn bão số 12
CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty
Thay đổi tên địa điểm kinh doanh và thông tin người đứng đầu của Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp Điện lực Khánh Hòa
Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh mức ủy quyền vay vốn ngắn hạn cho Tổng Giám đốc Công ty
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng tài sản lưới điện 110kV Khánh Hòa từ KHPC về EVNCPC
Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
Thôi làm Người đại diện phần vốn và ủy quyền đại diện đối với phần vốn của EVNCPC tại KHPC
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|