Thông tin cổ đông
Thông tin ứng cử viên tham gia bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHĐCĐ 2016
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty
Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Halley Sicav
Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 và thay đổi người được ủy quyền CBTT của Công ty
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8
Công bố các nghị quyết của HĐQT tại kỳ họp HĐQT lần thứ 20
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Halley Sicav - Halley Asian Prosperity
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ
Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 trong tháng 6/2014
Thông báo thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Nguyễn Thị Mộng Trinh
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Nguyễn Thị Kiều Trang
Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Kiều Trang - người có liên quan đến cổ đông nội bộ
|<<    <   
[1]234
   >    >>|


  Video clip
  Hình ảnh
   
  Lượt truy cập