Lịch tạm ngưng cấp điện
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 23/5/2018 đến ngày 29/5/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 23/5/2018 đến ngày 29/5/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 16/5/2018 đến ngày 22/5/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 16/5/2018 đến ngày 22/5/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 09/5/2018 đến ngày 15/5/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 09/5/2018 đến ngày 15/5/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 02/5/2018 đến ngày 08/5/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 02/5/2018 đến ngày 08/5/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 25/4/2018 đến ngày 02/5/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 25/4/2018 đến ngày 02/05/2018
An toàn trong sử dụng điện
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 18/4/2018 đến ngày 24/4/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 18/4/2018 đến ngày 24/4/2018 (có điều chỉnh)
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 11/4/2018 đến ngày 17/4/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 11/4/2018 đến ngày 17/4/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 04/4/2018 đến ngày 10/4/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 04/4/2018 đến ngày 10/4/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 28/3/2018 đến ngày 03/4/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 28/3/2018 đến ngày 03/4/2018
Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018
|<<    <   
[1]234
   >    >>|