Lịch tạm ngưng cấp điện
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 21/3/2018 đến ngày 27/3/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 21/3/2018 đến ngày 27/3/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 14/3/2018 đến ngày 20/3/2018
Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 14/3/2018 đến ngày 20/3/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 01/3/2018 đến ngày 13/3/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 28/02/2018 đến ngày 06/3/2018
Hướng dẫn sử dụng điện an toàn
THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH KHÁNH HÒA TỪ NGÀY 14/02/2018 ĐẾN NGÀY 20/02/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 07/02/2018 đến ngày 13/02/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 07/02/2018 đến ngày 13/02/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 31/01/2018 đến ngày 06/02/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 31/01/2018 đến ngày 06/02/2018
Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 24/01/2018 đến ngày 30/01/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 24/01/2018 đến ngày 30/01/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 17/01/2018 đến ngày 23/01/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 17/01/2018 đến ngày 23/01/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 10/01/2018 đến ngày 16/01/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 10/01/2018 đến ngày 16/01/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 03/01/2018 đến ngày 09/01/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 27/12/2017 đến ngày 02/01/2018
|<<    <   
[1]23
   >    >>|