Lịch tạm ngưng cấp điện
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 17/10/2018 đến ngày 23/10/2018
LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN MỘT SỐ KHU VỰC TP NHA TRANG TỪ 17/10 ĐẾN 23/10/2018
Thông báo chương trình khuyến mãi “Hóa đơn rảnh tay, nhận ngay ưu đãi”
Thông báo chương trình khuyến mại “ Đăng ký lắp mới, quà tặng trao tay”
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 3/10/2018 đến ngày 9/10/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 03/10/2018 đến ngày 9/10/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 26/9/2018 đến ngày 2/10/2018
LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN MỘT SỐ KHU VỰC TP NHA TRANG TỪ 26/09 ĐẾN 02/10/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 19/9/2018 đến ngày 25/9/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 19/9/2018 đến ngày 25/9/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 12/9/2018 đến ngày 18/9/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 12/9/2018 đến ngày 18/9/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 5/9/2018 đến ngày 11/9/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 5/9/2018 đến ngày 11/9/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 29/8/2018 đến ngày 4/9/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 29/8/2018 đến ngày 4/9/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 22/8/2018 đến ngày 28/8/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 22/8/2018 đến ngày 28/8/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 15/8/2018 đến ngày 21/8/2018
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 15/8/2018 đến ngày 21/8/2018
|<<    <   
[1]23456
   >    >>|