Lịch tạm ngưng cấp điện
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 20/12/2017 đến ngày 26/12/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 13/12/2017 đến ngày 19/12/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 13/12/2017 đến ngày 19/12/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 06/12/2017 đến ngày 12/12/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 06/12/2017 đến ngày 12/12/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 06/12/2017 đến ngày 12/12/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 29/11/2017 đến ngày 05/12/2017
Chỉ thị 34/CT-TTG ngày 07/08/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa: Chân thành xin lỗi Quý khách hàng sử dụng điện về tình hình cung ứng điện bị gián đoạn sau bão số 12
TÌNH HÌNH CUNG ỨNG ĐIỆN TẠI KHÁNH HÒA SAU CƠN BÃO DAMRAY
NHỮNG LƯU Ý ĐỂ SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN TRONG MÙA MƯA BÃO
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 01/11/2017 đến ngày 07/11/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 01/11/2017 đến ngày 07/11/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 25/10/2017 đến ngày 31/10/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 25/10/2017 đến ngày 31/10/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 18/10/2017 đến ngày 24/10/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 18/10/2017 đến ngày 24/10/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 11/10/2017 đến ngày 17/10/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 11/10/2017 đến ngày 17/10/2017
Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 04/10/2017 đến ngày 10/10/2017
|<<    <   
[1]2
   >    >>|