07/12/2020 09:54        

Đấu nối hệ thống ĐMTMN

A. Quy trình về trình tự, thủ tục đăng ký, điều kiện thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN:
Xem chi tiết.
B. Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất ĐMTMN (đến ngày 31/12/2020):
I.  Tổng hợp danh sách các hệ thống ĐMTMN:
Xem chi tiết.
II. Danh sách các trạm biến áp/đường dây không còn khả năng đấu nối ĐMTMN:
Xem chi tiết.
III. Danh sách các trạm biến áp/đường dây còn khả năng đấu nối ĐMTMN:
 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 645917