02/01/2022 00:00        

Giới thiệu Công Ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

   

1. Thông tin chung:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Trụ sở: Số 11 Lý Thánh Tôn - TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hoà

Vốn điều lệ: 589.714.420.000 đồng.

Điện thoại: (0258)2220220

Fax: (0258)3823828

Email: pckhanhhoa@cpc.vn

Website: https://pckhanhhoa.cpc.vn

2. Sơ đồ tổ chức

 3. Cơ cấu tổ chức 
  Hội đồng quản trị
Ban tổng giám đốc
Ban kiểm soát
Kế toán trưởng 

   4. Cơ cấu cổ đông 

- Cổ đông lớn:

+ Tổng công ty Điện lực Miền Trung: 52,10% vốn điều lệ Công ty.

- Cổ phiếu quỹ: 2,54% vốn điều lệ.

- Cổ đông khác: 45,35% vốn điều lệ.

   5. Quá trình phát triển

Sở quản lý và phân phối điện Phú Khánh được thành lập theo quyết định số 3799 QĐ/TCCB ngày 14/4/1976 của Bộ điện và than. Sở trực thuộc Công ty Điện lực miền Trung – Bộ điện và than.

Từ tháng 4/1976 đến 1981: Sở quản lý và phân phối điện Phú Khánh trực thuộc Công ty điện lực miền Trung - Bộ điện và than.

Từ năm 1981 đến tháng 10/1989: Sở điện lực Phú Khánh trực thuộc Công ty Điện Lực 3 - Bộ Năng lượng.

Từ tháng 10/1989 đến tháng 6/1993: Sở điện lực Khánh Hòa trực thuộc Công ty điện lực 3 – Bộ năng lượng (do tách hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa).

Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà tiền thân là Sở Điện Lực Khánh Hoà trực thuộc Công ty điện lực 3 – Bộ năng lượng, được thành lập theo Quyết định số 554 NK/TCCB-LĐ ngày 30/06/1993 của Bộ trưởng Bộ năng lượng.

Ngày 08/03/1996 Sở Điện Lực Khánh Hoà được đổi tên thành Điện Lực Khánh Hoà, trực thuộc Công ty điện lực 3 - Tổng công ty Điện Lực Việt Nam theo Quyết định số 261/ĐVN/TCCB-LĐ của Tổng công ty Điện Lực Việt Nam.

Ngày 06/12/2004 theo Quyết định số 161/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Điện Lực Khánh Hoà trực thuộc Công ty Điện Lực 3 được chuyển thành Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà.

Ngày 01/07/2005 Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà chính thức hoạt động với vốn điều lệ là 163.221.000.000 đồng, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3703000162 ngày 30/06/2005 do Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hoà cấp.

Ngày 12/7/2005 TTGDCK Hà Nội có quyết định số 06/QĐ-TTGDCKHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Ngày 08/12/2006 UBCK Nhà Nước cấp giấy phép niêm yết số 107/UBCK-GPNY cho cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán TPHCM, ngày 27/12/2006 cổ phiếu KHP của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm GDCK TPHCM (Nay là Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh).

Ngày 05/09/2007 phát hành thêm và niêm yết bổ sung 1.086.986 cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2006 được miễn và chia cổ tức đợt 3 năm 2006: 10.869.860.000 đồng. Vốn điều lệ: 174.090.860.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% tương đương 88.792.320.000 đồng.

Ngày 29/7/2009, Công ty phát hành thêm và niêm yết bổ sung 3.480.982 cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 được miễn, giảm năm 2008 và chia cổ tức đợt 3 năm 2008. Vốn điều lệ của KHPC là 208.900.680.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty - tương đương 106.550.780.000 đồng.

Ngày 05/03/2010, Công ty đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và niêm yết bổ sung 20.661.228 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM. Số tiền huy động từ đợt chào bán nhằm chi trả cho tài sản lưới điện 110kV tiếp nhận. Vốn điều lệ của Công ty là 415.512.960.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51,53% vốn điều lệ Công ty – tương đương 214.114.270.000 đồng.

Ngày 22/09/2020, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung 16.019.720 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM. Vốn điều lệ của Công ty là 575.710.160.000 đồng.

Ngày 06/01/2022, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và niêm yết bổ sung 1.400.420 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 589.714.420.000 đồng.

6. Các thành tựu

2008

Đạt giải thưởng “Cúp vàng danh hiệu chứng khoán uy tín và công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam năm 2008” do tổ chức Awards (Việt Nam leading stock brand) tặng

Doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 2008 do Hội Doanh nghiệp hội nhập và phát triển tặng

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tuyên dương tổ chức, cá nhân nộp thuế xuất sắc năm 2008

2009

Đạt giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc toàn quốc” lần I năm 2009 do bộ Công Thương tặng

Đạt giải thưởng “ Doanh nghiệp vì cộng đồng” lần I năm 2009 do Bộ Công Thương tặng

Đạt danh hiệu “ Doanh nghiệp tiêu biểu về PCCC ngành Công thương năm 2009* do Bộ Công thương tặng.

“Cúp vàng doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam” năm 2009 do BTC Hội doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam tặng

“Thương hiệu chứng khoán uy tín năm 2009 và top 100 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Việt Nam” dành cho các doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009 do AWARDS tặng

2010

“Thương hiệu chứng khoán uy tín năm 2010” dành cho các doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 do AWARDS tặng

Thuế Nhà nước tuyên dương cá tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2010

“Vì bình yên cuộc sống” do Công an nhân dân Việt Nam kính tặng nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

2013

“Top 300 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam năm 2013” do chương trình xếp hạng quốc gia về việc làm BESTVIET tặng

“1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt nam năm 2013, xếp hạng 504

Đạt giải thưởng “Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc” năm 2013 do BTC 100 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc tặng

2014

“Top 50 doanh nghiệp báo cáo thường niên tốt nhất” do AWARDS bình chọn

“1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” năm 2014, xếp hạng 380

“Cúp vàng doanh nghiệp hội nhập và phát triển” năm 2014 do Hội doanh nghiệp hội nhập và phát triển tặng

Chủ tịch HĐQT được trao tặng danh hiệu “Doanh nhân văn hóa Phù Đổng Thiên Vương – Doanh nghiệp văn hóa vì cộng đồng năm 2014”

Công ty đạt giải thưởng top 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng V1000 dựa trên kết quả điều tra xử lý dữ liệu độc lập của Vietnam Report, Báo VietnamNet, Tổng cục Thuế, Tạp chí Thuế cùng các chuyên gia tư vấn độc lập trong nước và quốc tế.

2015

Năm 2015, vị thế của Công ty dần được khẳng định với nhiều thành tích nổi bật như: Xếp vi ̣trí 42 trong Cuộc thi Bình chọn Báo cáo thường niên 2014, Xếp hạng 308 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2015 Fast500, Xếp hạng 350 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015 VNR500, Xếp hạng 637 trong 100 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2015 V1000.

7. Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất và kinh doanh điện năng; Quản lý, vận hành lưới điện phân phối có cấp điện áp đến 110 kV.

Xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành và sửa chữa các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện nhỏ, các nhà máy điện diesel, máy phát điện diesel; Xây lắp các công trình điện, lưới và trạm điện có cấp điện áp đến 110 kV, các công trình viễn thông công cộng, công trình công nghiệp và dân dụng;

Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án nhà máy nhiệt điện nhỏ, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV và các công trình viễn thông. Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư công trình điện đến cấp điện áp 110kV.

Sửa chữa thiết bị điện.

Lắp đặt hệ thống điện.

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Lập trình máy vi tính.

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi.

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Cho thuê máy móc, thiết bị điện; cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bê tông ly tâm.

Kinh doanh các sản phẩm bê tông ly tâm

Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện. Kinh doanh thiết bị viễn thông. Kinh doanh thương mại, thiết bị và phần mềm máy vi tính. Đại lý bán hàng vật tư, thiết bị điện.

Kinh doanh khách sạn.

Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng.

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV, nhà máy điện cấp 4. Giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kVA.

Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV. Kiểm định công tơ điện. Kiểm định máy móc thiết bị điện khác.

Dạy nghề.

Kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí (trừ máy móc, thiết bị).

Sản xuất thùng công tơ, hộp chia dây, tủ điện,… bằng vật liệu composite; Sản xuất đèn chỉ thị sự cố; Sản xuất thiết bị đóng cắt.

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo (điện mặt trời và điện gió).

Bảo dưỡng và vận hành các thiết bị viễn thông: thiết bị truyền dẫn SDH, thiết bị chuyển đổi giao diện kênh truyền (E1/FO, E1/FE, …).

Bảo dưỡng và vận hành tuyến cáp quang (kiểm tra định kỳ, thi công và hàn nối cáp quang, …).

Bảo dưỡng và vận hành thiết bị công nghệ thông tin: server, firewall, router, switch, mạng LAN, …

8. Bộ phận quan hệ cổ đông

- Ông Lê Anh Khôi - Người được ủy quyền công bố thông tin

- Điện thoại: 0258.2210275 Fax: 0258.220320

- Email: pckhanhhoa@cpc.vn

- Di động: 0963124579

 KHPC

 
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 797433