15/04/2016 10:58        

Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm Tư vấn Xây dựng điện

a.      Chức năng:

Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án nhà máy nhiệt điện nhỏ, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110KV; Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư công trình điện đến cấp điện áp 110KV; Giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110KV; Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110KV, nhà máy điện cấp 4.

b.      Nhiệm vụ:

-         Quản lý toàn bộ tài sản, hồ sơ tài liệu, trang thiết bị làm việc được giao cho Trung tâm quản lý theo phương án thành lập Trung tâm được duyệt.

-         Tổ chức sản xuất và kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh và kế hoạch được giao đạt hiệu quả cao.

-         Quản lý và khai thác tốt các chương trình phần mềm ứng dụng, các hồ sơ tài liệu kỹ thuật mẫu phục vụ cho nhiệm vụ công tác được giao.

Trung tâm là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, được quyền sử dụng con dấu của công ty theo quy định hiện hành để quan hệ giao dịch trong phạm vi công tác sản xuất kinh doanh điện năng theo phân cấp quản lý của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa và sự  uỷ quyền của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
 
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 797497