09/01/2018 20:17        

Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 10/01/2018 đến ngày 16/01/2018

Thời gian tạm ngừng cấp điện
(theo kế hoạch)

Trạm tạm ngừng cấp điện

Các khu vực tạm ngừng cấp điện

Lí do tạm ngừng cấp điện

Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn

10/01/2018
13:00 - 17:00

T03H2 , T45H2 , T63H2 , T.08H2 , T.123H2 , T51H2 , T.448 , T367 , T.137H , T93H2 , T.127H2 , T53H2 , T46H2 , T.106H2 , T33H2 , T12H2 , T15H2 , T.03CB , T.04CB , T09H2 , T.11H2 , T14H2 , T49H2 , T02CB , T01CB , T222 , T54H2 , T103H2 , T104H2 , T80H2 , T81H2 , T96H2

Các TBA chuyên dùng của các đơn vị thuộc CCQS Cam Ranh: T.03H2 – D32 - E293; T.45H2 – Trung đoàn Rada 451; T.63H2 – Đoàn 685 QCHQ; T.51H2 – Trạm bơm số 2 QCHQ; T.33H2 – Cty 17; T.137H – Cty Đại An; T.54H2 – Cty Lũng Lô; T.08H2 – Đơn vị Z753; T.11H2, T.12H2 – Đơn vị E196; T.123H2 – Khu tiêu từ tàu ngầm; T.106H2 – BTS Mobile; T.53H2 – D454 - LĐ957; T.46H2, T.127H2 – BTS Viettel; T.15H2 – Cầu cảng tàu ngầm; T.14H2, T.49H2 – Khu K33. - Xã Cam Bình: đảo Bình Ba; - Các TBA chuyên dùng của KH tại đảo Bình Ba: T.448 – Cty CP DL Bình Ba; T.222 – Bưu điện Cam Bình; T.367 – Đơn vị Rada 451.

Cô lập XT 477-CC2 để vệ sinh, bảo dưỡng các tủ RMU và TBA

11/01/2018
07:00 - 17:00

T38H2 , T79H2 , T.125H2 , T.128H , T.131H , T37H2 , T84H2

Các TBA chuyên dùng của các đơn vị thuộc CCQS Cam Ranh: T.38H2, T.79H2 – Trạm rada 67; T.125H2 – Cty Tân Thịnh Phát; T.128H, T.131H – Cty Vật liệu Long Thành Đồng Nai; T.84H2 – Trạm bơm tăng áp; T.37H2 – Đội Ngoại vụ V4HQ.

Cô lập XT 478-CC1 để vệ sinh, bảo dưỡng các tủ RMU và TBA

12/01/2018
07:00 - 07:30 và
11:00 - 11:30

T.372 , T.410 , T.01B-CPN , T.463 , T.453 , T.198 , T.30D , T.324 , T.01CPN , T.214 , T27B , T.27C , T29A , T.30C , T.362 , T380 , T.385 , T.400 , T.428 , T.48A , T.48B , T.48C , T.49 , T.52 , NMĐTCR

- Trung tâm hành chính TP. Cam Ranh; - Phường Cam Phú; - Phường Cam Thuận; - Các TBA chuyên dùng của KH: Các TBA của Nhà máy đóng tàu Cam Ranh; T.372 – Trung tâm Hướng nghiệp; T.362 – Trường Trung cấp nghề; T.400, T.428 – Công ty Hải Thần; T.410AB – NM Dăm gỗ Cát Phú; T.463 – Cơ sở Trí Kiên; T.198 – Đài TT-TH Cam Ranh; T.380 – Chi cục thuế Cam Ranh; T.324 – Khách sạn Thành Mỹ.

Chuyển phương thức nhận điện cho PĐ 473-E28/96

12/01/2018
07:00 - 11:00

T.137 , T.416 , T.433 , T.1 , T.3 , T.426 , T.2 , T.442 , T.59D , T.01B-CPB , T.56B , T.134 , T.438 , T.237 , T.443 , T.425 , T.446 , T.02CPB , T.138 , T.215 , T.314 , T.464 , T.54B , T.56A , T58 , T60A

- Phường Cam Nghĩa; - Phường Cam Phúc Bắc; - Các TBA chuyên dùng của KH: T.137 – Bưu điện Mỹ Ca; T.464 – Ngân hàng MBBank; T.1 – Đội Điều trị V4HQ; T.2 – Đơn vị 118 - SĐ377; T.3 – Đội Cảnh vệ Bán đảo CR; T.442 – Đơn vị Tên lửa PK Spyder; T.314 – Trạm bơm Quân đội; T.426 – Cơ sở Trần Ngọc Vũ; T.446 – Cty CP May Cam Ranh; T.134, T.425, T.438 – Sư đoàn 377; T.215 – Trạm bơm Sư đoàn 377; T.237, T.443 – Lữ đoàn 293.

Cô lập XT 473-E28 đến VT96 để xử lý tiếp xúc trung áp và di dời cột trung áp

Điện lực Cam Lâm

12/01/2018
07:00 - 12:00

T.F044B , T.F580 , T.F050 , T.F685 , T.F686 , T.F510 , T.F683 , T.F682 , T.F664 , T.F674 , T.F667 , T.F044 , T.F045 , T.F046 , T.F046B , T.F153 , T.F170 , T.F630 , T.F133 , T.F047 , T.F048 , T.F049 , T.F135B , T.F512 , T.F135

T.F153, T.F133, T.F046, T.F047, T.F049, T.F050, T.F048 - Thôn Tân Sinh Tây - Cam Thành Bắc; T.F512 - Công ty TNHH SX&TM Phú An; T.F135 - Thôn Tân Lập - Cam Thành Bắc; T.F667 - Trại nuôi heo ông Nguyễn Bình; T.F674 - Cơ sở chăn nuôi gia công Phan Xuân Hùng; T.F664 - Trại nuôi heo Trần Đức Hành; T.F682 - Trang trại Lê Văn Hải; T.F135B - Tân Lập - Cam Thành Bắc; T.F511 - Xí nghiệp cát Cam Thành Bắc; T.F683 - Trại heo ông Phạm Kiệt; T.F510 - Tiểu đoàn 88 Đơn vị tên lửa 114; T.F630 - Trại nuôi heo Nguyễn Thống; T.F045, T.F044 - Thôn Tân Sinh Đông - Cam Thành Bắc; T.F170 - Thôn Lam Sơn - Cam Thành Bắc; T.F046 - Doanh nghiệp tư nhân Duy Cường; T.F580 - Trại nuôi gà Phan Văn Viên; T.F046B - Thôn Tân Sinh Tây 2- Cam Thành Bắc; T.F044B - Thôn Tân Sinh Đông xã Cam Thành Bắc; T.F044 - Đơn vị bộ đội tên lửa C2; T.F686 - Công ty TNHH MTV Duy Cường; T.F685 - Công ty TNHH khai thác TM vận tải Khánh Lâm;

Cô lập NR 473-EBĐ/182-5 để ĐL Cam Lâm xử lý lèo tại VT182-64, VT182-45, VT182-68, VT182-83 và phát quang ĐD

Điện lực Diên Khánh Khánh Vĩnh

10/01/2018
07:30 - 10:30

T.263 , T.361

TT Diên Khánh

Cân pha hạ áp T.263, T.361

11/01/2018
06:30 - 11:30

T.05 , T.253 , T.214 , T.213 , T.208 , T.429 , T.272 , T.209 , T.61 , T.473 , T.454 , T.207 , T.210 , T.211 , T.215 , T.216 , T.217

Diên An

Chuyển dời lưới điện trung áp tuyến 475-E29 từ cột 475-E29/70-26 đến 475-E29/70-28 ra sát biên thửa đất của ông Lê Thành Trực

12/01/2018
07:30 - 10:30

T.477 , T.478 , T.516 , T.517 , T.513 , T.66 , T.464 , T.452 , T.450 , T.250 , T.283 , T.394 , T.404 , T.405 , T.459 , T.498 , T.64 , T.65 , T.71

Suối Đổ và Diên Tân

-Hoán chuyển MBA T.64 và T.283
-Cân pha hạ áp T.71

15/01/2018
05:30 - 12:00

T.424 , T.227 , T.428 , T.167 , T.54 , T.29 , T.166 , T.168 , T.169 , T.54B , T.82 , T.82 T2 , T.82 T3

Diên Lâm

Chuyển dời vị trí cột 471-E32/108

15/01/2018
05:30 - 06:30 và
11:00 - 12:00

T.511 , T.388 , T.247  , T.451 , T.403 , T.95 , T.95C , T.25B , T.60B , T.94B , T.439 , T.94 , T.402 , T.235 , T.236 , T.245 , T.436 , T.226 , T.463 , T.233 , T.117 , T.118 , T.224 , T.225 , T.228 , T.229 , T.230 , T.231 , T.232 , T.234 , T.25  , T.26 , T.26C , T.27 , T.28 , T.365 , T.377 , T.409 , T.418 , T.503 , T.504 , T.505 , T.57 , T.62 , T.93

Diên Hòa, Diên Phước, Diên Lộc, Diên Lạc

Tháo lèo VT 471-E32/97

15/01/2018
07:30 - 09:30

T.123

Diên Xuân

Cân pha hạ áp T.123

15/01/2018
09:30 - 11:30

T.124

Diên Xuân

Cân pha hạ áp T.124

16/01/2018
07:30 - 11:30

T.233 , T.232 , T.234 , T.504

Phước Tuy, Diên Phước

Hoán chuyển MBA T.232 và T.234

Điện lực Ninh Hòa

11/01/2018
07:00 - 11:30

T8035

Ngọc Sơn - Ninh An (một phần)

Nâng cao độ võng từ VT 475-ENT/249-2 đến VT 475-ENT/249-3 (Khắc phục tồn tại sau bão số 12)

Điện lực Vạn Ninh

14/01/2018
07:30 - 11:30

5D.022 , 5D.022B

Tổ DP 11 thị trấn Vạn Giã

Thay dây dẫn

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 797374