15/01/2018 17:29        

Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 17/01/2018 đến ngày 23/01/2018

Thời gian tạm ngừng cấp điện
(theo kế hoạch)

Trạm tạm ngừng cấp điện

Các khu vực tạm ngừng cấp điện

Lí do tạm ngừng cấp điện

Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn

17/01/2018
07:00 - 17:00

T.10H2 , T.46B , T.468, T.07B, T207 , T.28E, T28B , T.28C , T.28D, T.342AB, T.46A , T.46C, T197

- Phường Cam Lộc; - Phường Cam Thuận; - Phường Cam Linh; - Phường Cam Lợi; - Các TBA chuyên dùng của KH:    T.197 – DNTN Thủy sản;   Cơ sở nước đá Trung Hà;   Cơ sở nước đá Võ Thành Hải;   T.468 – Cty Đông Hải;   T.342 – Siêu thị Vinmark;   Điện máy Đại Thanh.

Cô lập XT 474-F9 để thi công hoàn thiện công trình nâng tiết diện dây dẫn trục chính

18/01/2018
07:00 - 17:00

T.40B

Phường Cam Lộc: các tuyến đường Phan Chu Trinh Tố Hữu, Nguyễn Thái Học, Chế Lan Viên khu vực Hồ Đại Hàn, cà phê Hoa Đá và lân cận

Cô lập TBA T.40B để xử lý trụ cuối hạ áp nhiều công tơ

22/01/2018
07:00 - 17:00

T.01B-CPN , T.01CPN

Phường Cam Phúc Nam: khu vực giáp biển thuộc cây số 6

Cô lập các TBA T.01CPN và T.01B-CPN để xử lý trụ cuối hạ áp nhiều công tơ

23/01/2018
07:00 - 17:00

T.16D , T.16A

Xã Cam Thịnh Đông: khu vực chợ Xóm Mới, ngã 3 QL1 và QL27 và lân cận

Cô lập các TBA T.16A và T.16D để xử lý trụ cuối hạ áp nhiều công tơ

Điện lực Cam Lâm

19/01/2018
07:00 - 11:00

T.I103, T.I643, T.I658, T.H101C, T.H101, T.H101B, T.H108B, T.I529, T.I618, T.I104, T.I531, T.I526, T.H099, T.I562, T.I102

 T.I104, T.I103 - Thôn Cù Hin - Cam Hải Đông;  T.I102 - Xóm 1- Thủy Triều - CHĐ;  T.I643 - Trại nuôi tôm Ông Thạch;  T.I562 - Công ty Cổ Phần XD 189(Công ty TNHH SX&TM Vịnh Trà);  T.I658 - Công ty TNHH Hưng Thịnh;  T.I618, T.I529 - Công ty tuyển rửa cát FICO;  T.I526 - Bưu điện xã Cam Hải Đông( TTVT TT Cam Đức);  T.I531 - Công ty tuyển rửa cát MINEXCO;  T.H101, T.H101B - Thôn Tân Hải - Cam Hải Tây;  T.H099 - Thôn Tân Hải, Bắc Vĩnh - Cam Hải Tây;  T.H108B - Thôn Bắc Vĩnh - Cam Hải Tây;  T.H101C - Thôn Bắc Vĩnh - Cam Hải tây;

Cô lập NR 471-EBĐ/20-1-6 để ĐL Cam Lâm xử lý lèo tại VT20-1-7-3A, VT20-1-7-7A, VT20-1-12 và phát quang ĐD.

19/01/2018
07:00 - 07:30 và
10:30 - 11:00

T.E042B, T.I645, T.H584, T.I536, T.G518, T.G659, T.E042C, T.I587, T.I563, T.I586, T.I637, T.I537, T.I696, T.I535, T.I626, T.I653, T.I631, T.I688, T.I686, T.I603, T.I649, T.I691, T.I647, T.I589, T.I533, T.H132, T.H132B, T.H075B, T.G519, T.G152, T.G520, T.H671, T.H602, T.G062B, T.G067C, T.G072B, T.H075, T.H166, T.G074, T.F135C, T.G074B, T.G078B, T.E136B, T.G073, T.I675, T.I538, T.I539, T.I532, T.I103B, T.I534, T.G067B, T.F060B, T.G078, T.G171, T.G072, T.E136

 T.I532, T.I538, T.I537, T.I533, T.I534, T.I536, T.I539 - Đèn đường Nguyễn Tất Thành;  T.I696 - Công ty CP ĐT du lịch biến Nam Hùng - Cam Ranh;  T.I691, T.I649 - Nhà mẫu khu đô thị Golden Bay Bãi Dài;  T.I653, T.I645 - Khu nghĩ mát Tâm Hương;  T.I589 - Bơm nước Khu du lịch Bãi Dông;  T.I587 - Công ty Viettel Khánh Hòa;  T.I637, T.I586 - Công ty Tân Việt Tín(Bãi Dông);  T.I563 - Nhà hàng Biển Đảo;  T.I103B - Thôn Cù Hin - CHĐ;  T.I626 - Cty Sao Phương Nam;  T.I535 - Công ty CP Kiến Á;  T.I647 - Trại nuôi tôm ông Nghĩa;  T.I631 - Công ty du lịch Vinh Quang;  T.I603 - Cty TNHH Khu nghĩ mát Bãi Dài;  T.I688 - Khu du lịch nghĩ dưỡng oải Hương;  T.I686 - Khu du lịch bắc Bán Đảo Cam Ranh;  T.I675 - Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma;  T.G067B - Tổ dân phố Bãi Giếng I TT Cam Đức;  T.H075 - Bãi Giếng 2, Thôn Tân Hải -xã Cam Hải Tây;  T.H166 - Thôn Bãi Giếng 1 - Cam Hải Tây;  T.G072B, T.G072 - TDP Bãi Giếng II - TT Cam Đức;  T.G073, T.E136B - Bãi Giếng 2 - Cam Đức;  T.G659 - Trại nuôi heo Nguyễn Giáp Việt;  T.G074 - Thôn Tân Hải - Cam Hải Tây;  T.H584 - Trường trung cấp nghề Cam Lâm;  T.G518 - Cty EMU (nhà máy xoài);  T.E042B - Thôn Trung Hiệp xã cam Hiệp Bắc;  T.E136 - Cam Hải Tây, Cam Hiệp Bắc, TT Cam Đức;  T.E042C - Thôn Trung Hiệp II- Cam Hiệp Bắc;  T.G078B - TDP Nghĩa Trung;  T.F135C - Thôn Tân Lập, Tân Phú- Cam Thành Bắc;  T.G074B - TDP Bãi Giếng Bắc - TT Cam Đức;  T.G519 - Trạm cấp nước thô Cam Đức;  T.G520 - Trường THPT Nguyễn Huệ;  T.G078 - Thôn Bãi Giếng Trung - Cam Đức, Thôn Bãi Giếng Nam - Cam Đức;  T.G152 - Lò giếc mổ gia súc tập trung;  T.G171 - Thôn Bãi Giếng Nam - Cam Đức, Thôn Tân Lập - Cam Đức;  T.G067C - TDP Tân Hải- TT Cam Đức;  T.G062B - TDP Bãi Giếng Nam- TT Cam Đức;  T.F060B - Thôn Tân Lập- Cam Thành Bắc;  T.H132 - UBND xã Cam Hải Tây; Thôn Tân Hải- Cam Hải Tây;;  T.H075B - Thôn Tân Hải -xã Cam Hải Tây;  T.H132B - Thôn Tân Hải- Cam Hải Tây;  T.H602, T.H671 - Công ty TNHH Thanh Kim;

Cô lập XT 471-EBĐ để thao tác FCO NR 471-EBĐ/20-1-6

Điện lực Diên Khánh Khánh Vĩnh

18/01/2018
07:30 - 09:30

T.69

TT Diên Khánh

Cân pha hạ áp T.69

18/01/2018
09:30 - 11:30

T.02

TT DIên Khánh- Chợ Tân Đức

Cân pha hạ áp T.02

18/01/2018
14:00 - 17:00

T.122

TT DIên Khánh- Tỉnh lộ 8

Cân pha hạ áp T.122

Điện lực Ninh Hòa

18/01/2018
07:00 - 10:00

T8066 , T8081 , T8090 , T8014 , T8015 , T8016 , T8018 , T8017 , T8019 , T8020 , T8078 , T8023 , T8024 , T8025 , T8026 , T8022 , T8021 , T8027 , T8028 , T8030 , T8083 , T8082 , T8029 , T8032 , T8033 , T8097 , T8031 , T8034 , T8072 , T8035, T8036 , T8087 , T8038 , T8084 , T8037 , T8039N , T8040 , T8041 , T8042 , T8085 , T.8098 , FCO 313-1/475-ENT , T8077 , T8095

Ninh An, Ninh Sơn

Xử lý cột nghiêng tại VT 475-ENT/211, xử lý TBA nghiêng T8018, nâng cao độ võng từ VT 475-ENT/195-8 đến VT 475-ENT/195-10 (Khắc phục tồn tại sau bão số 12)

18/01/2018
07:00 - 07:30 và
09:30 - 10:00

T8062 , T8061 , T8057 , T8068 , T8058 , DC52G090, T8050 , T.8091 , T8065 , T.8093 , T.8096 , T8009 , T8049 , T8066 , FCO TDC53G093 , T8055 , T8069 , T8054 , T8071 , T8056 , DC52G093, T8051 , T8048 , T8070 , T8012 , T8002 , T8013 , T.8833 , T8005 , T8074 , T8063 , T.8094 , T8064 , T8081 , T8090 , T8014 , T8015 , T8016 , T8018 , T8017 , T8019 , T8020 , T8078 , T8023 , T8024 , T8025 , T8026 , T8022 , T8021 , T8027 , T8028 , T8030 , T8083 , T8082 , T8029 , T8032 , T8033 , T8097 , T8031 , T8034 , T8072 , T8035, T8036 , T8087 , T8038 , T8084 , T8037 , T8039N , T8040 , T8041 , T8042 , T8085 , T.8098 , FCO 313-1/475-ENT , T8077 , DD53M093 , T.8092, T.8089 , T8095 , DC53G089

Ninh An, Ninh Sơn

Tháo lèo tại VT 475-ENT/143 (Khắc phục tồn tại sau bão số 12)

21/01/2018
06:30 - 17:00

DH53P049 , T4940, T4949, T.4941 , T4937 , T.4942 , DC52I043, T.4945 , T8903 , T8904 , T.4944 , T.8921 , T.8915 , T.8914 , T.8910 , DC53I044, T.8922 , T.8918 , T.8919 , T.8912 , T.8923 , T.8929 , T8933 , T.DD53P050, T.DD53P051, T8917 , FCO 201-114/479-ENT , T.8907 , T.DH53P046, T4947 , DH51I042, T.4943 , T.8906 , DH53P047 479-ENT/24 -3, T4952 , T8909 , T8913 , T8916 , T8928 , FCO DH53I044 , DC53P048 , T8901 , T8902 , T8905 , DH53P045 , T4950 , T4946 , T4948

Ninh Phước, Ninh Vân

Thay MBA trạm T8903; lắp DCL tại VT 479-ENT/21, VT 479-ENT/98; di dời Recloser từ VT 479-ENT/89 đến VT 479-ENT/100A; nâng cao độ võng từ VT 479-ENT/144 đến VT 479-ENT/145, từ VT 479-ENT/155 đến VT 479-ENT/156; xử lý tiếp xúc ĐZ trung áp (Khắc phục tồn tại sau bão số 12)

Điện lực Vạn Ninh

20/01/2018
07:30 - 10:00

1D.027 , 1K.145 , 1D.028 , 1K.072 , 1D.110 , 1D.029 , 1D.073 , 1D.088 , 1K.178 , 1K.215 , 1K.203 , 1K.075 , 1K.111 , 1K.114 , 1K.084 , 1D.074 , 1K.134 , 1D.076 , 1D.077 , 1K.078, 1D.079 , 1D.092 , 1K.115 , 1K.080 , 1D.231, 1K.101 , 1D.034 , 1K.095 , 1D.035 , 1D.219 , 1D.099 , 1D.036 , 1D.031 , 1D.033 , 1D.037 , 1D.032 , 1D.086 , 1D.161 , 1D.038 , 1K.217 , 1D.039 , 1K109 , 1D.040 , 1K.102 , 1D.042 , 1K.089 , 1D.043 , 1D.044 , 1K.105 , 1K.198 , 1D.041 , 1K.104 , 1D.046 , 1D.045 , 1K.047 , 1D.048 , 1D.049 , 1D.050 , 1K.107 , 1K.151 , 1K.081 , 1D.051 , 1D.052 , 1D.053 , 1K.112 , 1D.068 , 1D.069 , 1D.070 , 1D.071 , TBA 1D.027B, TBA 1D.079B, TBA 1D.033B

Tổ dân phố 14, 15 thuộc thị trấn Vạn Giã, các xã Vạn Lương, Vạn Hưng.

Xử lý tồn tại trên đường dây

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 797432