20/01/2018 09:10        

Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc thành phố Nha Trang từ ngày 24/01/2018 đến ngày 30/01/2018

Ngày

KHU VỰC NGỪNG CẤP ĐIỆN

THỜI GIAN NGỪNG CẤP ĐIỆN

LÝ DO NGỪNG CẤP ĐIỆN

24/01/2018

Điện lực Trung tâm: T398 (Khu dân cư VĐTrung), T.02D (Chợ Vĩnh Ngọc), T.02A, T.02C, T.01G, T.01A, T.01B, T.01C, T.01D, T.46D, T.01E, T.02B (xã Vĩnh Ngọc), T.355 (DNTN Nhật Ân), T.545 (Xưởng SX Nước đá viên Hòa Bình).

Từ 06h30 đến 17h00.

-    Thi công ĐD trung áp, ĐD cáp ngầm, đấu nối cáp ngầm tại VT480-E27/18-1.

Điện lực Trung tâm: T.30C, T.49A (Trần Nguyên Hãn), T.235 (Trường THCS Trần Quốc Toản), T55A (Nguyễn Thị Minh Khai).

Từ 07h00 đến 17h00.

-    Thi công đấu nối ĐD cáp ngầm tại VT 485-E27/23-5A.

-    Sang tải hạ áp TBA T.55A qua TBA T.55C

25/01/2018

Điện lực Vĩnh Hải: T.91 (Chung cư An Thịnh).

Từ 07h00 đến 07h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Điện lực Vĩnh Hải: T.380 (Công ty Bông).

Từ 07h30 đến 08h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Điện lực Vĩnh Hải: T.295 (Trường CĐMGTW Nha Trang)

Từ 09h00 đến 09h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Điện lực Vĩnh Hải: T.375 (Trường Đại học Thái Bình Dương).

Từ 10h00 đến 10h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Điện lực Vĩnh Hải: T.377 (Cty TNHH JK FISH).

Từ 11h30 đến 12h30

-    Thay công tơ định kỳ.

Điện lực Trung tâm: T.17D (Hùng Vương), T198 (TT TM Tràng Tiền), T.254B (Khách sạn IBIS STYLE), T.333 (KS Muong Thanh 60TP).

Từ 05h30 đến 10h30.

-    Thay LBS TBA T.333.

Điện lực Trung tâm: T440 (Nhà khách 78), T.369B (KS Green Hotel), T192 (Thanh tra chính phủ), T344 (Thành ủy NT), T362 (KS Viễn Đông), T343 (KS Hữu Nghị), T.543 (Công ty Bất động sản Hoàng Vân), T.540 (KS Hồng Mai Boss), T106 (KS Sealight), T120 (KS Đông Dương), T.109, T160 (Bảo Việt KH), T04B (Thanh tra tỉnh), T04A (Lê Thánh Tôn), T.197 (Nhà văn hóa tỉnh), T.162 (LĐ lao động tỉnh), T189 (KS Xanh), T167 (KS Quang Hạnh), T420 (TT Thương mại KSAN), T220 (KS Hải Yến), T136 (TT KTVT -TH Bưu điện KH), T.17B (Nguyễn T M Khai), T419 (Khách sạn Venue), T.541 (KS Maple & Apartment), T161 (Ng hàng Nông nghiệp), T178 (Cty TNHH Tân Kỳ).

Từ 05h30 đến 06h30 và

Từ 09h30 đến 10h30.

-    Tháo đấu lèo tuyến 371/E27 tại VT53, tuyến 472/E27 tại VT52 và lèo xuống TBA T.254B.

26/01/2018

Điện lực Vĩnh Hải: T.290 (Lương Hòa 1), T.291 (Lương Hòa 2), T.98 (Vĩnh Ngọc), T.54E (Ngọc Sơn), T.155 (Suối khoáng nóng Seafood F.17), T.157, T.155B (Suối khoáng nóng Tháp Bà), T.382(Nhà hỏa táng), T.383, T.384 (Bãi rác Lương Hòa), T.198, 198B (Cty TNHH Hưng Long), T.210 (Phạm Đăng Khoa), T.184 ( Thịnh Đức Tiến), T.197 (Cty TNHH Sao Mai Anh), T.199 (Cty CP Bê tông Mường Thanh), T.195 (Cty TNHH Hồng Thịnh), T.294 (Cty TNHH Hồng Linh, Cty TNHH Nam Thịnh Long), T.196 (Cty TNHH Long Hương), T.141 (Ga lương Sơn), T.208 (Đồn biên phòng 368), T.142 (Bưu điện Lương Sơn), T.186 (Tôm giống Vĩnh Lương), T.187 (Trại tôm ông Trung), T.156 (Nuôi tôm Vĩnh Lương), T.185 (Chùa phật Quang Sơn), T.430 (Cty TNHH Review), T.188 (Cty CPDL sinh thái Long Phú).

Từ 06h00 đến 08h00.

-    Thí nghiệm định kỳ REC, DCL tuyến 471/E31 tại VT102, đấu nối trung áp tại VT174.

 

Điện lực Vĩnh Hải: Hạ áp lộ A T.269 (Cát Lợi 1), hạ áp lộ A, B T.272 (Cát Lợi 2).

Từ 06h00 đến 11h30.

-    Xử lý tồn tại lưới điện hạ áp.

Điện lực Vĩnh Hải: T.392A, T.392B (UBND xã Vĩnh Lương), T.303A, T.303B (Vĩnh Lương), T.270(Cty TNHH Việt Khánh), T.273 (DNTN hải sản Việt Phát), T.207 (Cty TNHH Hồng Hải), T.274, T.274B (Cty TNHH Hồng Phi), T.143, 144 (Cty TNHH Đại Thuận), T.145 (Nước đá Đức Thanh).

Từ 08h00 đến 11h00.

-    Thí nghiệm định kỳ LBS tuyến 471/E31 tại VT114-7-1 và VT114-8, tụ bù tại VT114-7.

-    Xử lý tồn tại lưới điện hạ áp.

Điện lực Vĩnh Hải: T.186 (Tôm giống Vĩnh Lương).

Từ 06h00 đến 07h30.

-    Thí nghiệm định kỳ TBA.

Điện lực Vĩnh Hải: T.208(Đồn biên phòng 368).

Từ 07h30 đến 08h30.

-    Thí nghiệm định kỳ TBA.

Điện lực Vĩnh Hải: T.207 (Cty TNHH Hồng Hải).

Từ 08h30 đến 09h30.

-    Thí nghiệm định kỳ TBA.

26/01/2018

 

Điện lực Vĩnh Hải: T.270 (Cty TNHH Việt Khánh).

Từ 09h30 đến 10h30.

-    Thí nghiệm định kỳ TBA.

Điện lực Vĩnh Hải: T.11 (Đèn đường).

Từ 10h30 đến 11h30.

-    Thí nghiệm định kỳ TBA.

Điện lực Vĩnh Hải: T.12 (Đèn đường).

Từ 13h30 đến 14h30.

-    Thí nghiệm định kỳ TBA.

Điện lực Vĩnh Hải: T.13 (Đèn đường).

Từ 14h30 đến 15h30.

-    Thí nghiệm định kỳ TBA.

Điện lực Vĩnh Hải: T.430 (Cty TNHH Review).

Từ 07h00 đến 07h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Điện lực Vĩnh Hải: T.185 (Chùa phật Quang Sơn).

Từ 07h30 đến 08h00.

-    Thay công tơ định kỳ.

Điện lực Vĩnh Hải: T.273 (DNTN hải sản Việt Phát).

Từ 08h30 đến 08h00.

-    Thay công tơ định kỳ.

Điện lực Vĩnh Hải: T.144 (Cty TNHH Đại Thuận).

Từ 09h30 đến 10h00.

-    Thay công tơ định kỳ.

Điện lực Vĩnh Hải: T.143 (Cty TNHH Đại Thuận).

Từ 10h30 đến 11h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Điện lực Vĩnh Hải: T.196 (Cty TNHH Long Hương).

Từ 13h30 đến 14h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Điện lực Vĩnh Hải: T.384 (Bãi rác Lương Hòa).

Từ 15h00 đến 15h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Điện lực Vĩnh Hải: T.383 (Bãi rác Lương Hòa).

Từ 15h30 đến 16h00.

-    Thay công tơ định kỳ.


27/01/2018

Điện lực Trung tâm: T.75B (Ng. Th. Học), T.425 (Chợ Đầm Nha Trang), T.27 (Chung cư B chợ Đầm), T.28 (Chung cư A chợ Đầm), T.75A (Hà Ra).

Từ 06h30 đến 09h00.

-    Thi công đấu nối ĐD cáp ngầm tại VT479-E27/10.

Điện lực Trung tâm: T.65A (Nguyễn Thái Học).

Từ 06h30 đến 17h00.

-    Thi công ĐD hạ áp.

28/01/2018

Điện lực Vĩnh Nguyên: T.208 (Cty Tân Hưng Thịch), T.306 (Cty Huy Quang), T.24D (Phước Sơn-Phước Đồng), T.226 (Cty TNHH SXKD VLXD Thuận Phát), T.217, T.217B (Cty TNHH ĐT TM DV Ngọc Thiên Long), T.400 (Tịnh xá Ngọc Ấn), T.307 (Lái xe Hồng Bàng), T.207A, T.207B (DNTN Hoa Biển), T.209 (Cơ sở Phạm Văn Trung), T.216 (Cty TNHH 79) T.208 (Cty Tân Hưng Thịch), T.306 (Cty Huy Quang), T.24D (Phước Sơn-Phước Đồng), T.226 (Cty TNHH SXKD VLXD Thuận Phát), T.217, T.217B (Cty TNHH ĐT TM DV Ngọc Thiên Long), T.400 (Tịnh xá Ngọc Ấn), T.307 (Lái xe Hồng Bàng).

Từ 04h00 đến 15h00.

-    Thi công ĐD trung áp.

Điện lực Vĩnh Nguyên: T.193, T.193B (Cty Ngọc Long), T.37C, T.37D, T.37E (Phước Sơn - Trảng É - Phước Đồng), T.117 (Công ty TNHH TVXD & TM Thành Chung), T.210 (Cty Hùng Dũng), T.38 (phước Sơn – Phước Đồng), T.201 (Cty Yasaka-Sai Gon-Nha Trang), T.408 (Cty TNHH TM Vĩnh Phú), T.303 (Cty TNHH TM Quyết Tiến), T.205 ( DNTN Nam Bắc).

Từ 04h00 đến 04h30 và

Từ 14h30 đến 15h00.

-    Tháo đấu lèo tuyến 471/EBT tại VT50-38.

Điện lực Vĩnh Nguyên: T.207A, T.207B (DNTN Hoa Biển), T.209 (Cơ sở Phạm Văn Trung), T.216 (Cty TNHH 79).

Từ 04h00 đến 18h00.

-    Thi công dựng trụ, lắp xà trung áp.

29/01/2018

Điện lực Trung tâm:  T.41B, T.41K (Kim Bồng – Ngọc Hiệp).

Từ 07h00 đến 11h30.

-    Thay MBA, TI, ATM của trạm.

30/01/2018

Điện lực Vĩnh Nguyên: T.241 (Khu TĐC Vĩnh Trường).

Từ 07h00 đến 11h00.

-    Xử lý tiếp xúc lưới điện hạ áp.

Điện lực Vĩnh Nguyên: T.246 (Khu TĐC Vĩnh Trường).

Từ 13h30 đến 16h30.

-    Xử lý tiếp xúc lưới điện hạ áp.

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 797286