08/04/2018 16:42        

Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 11/4/2018 đến ngày 17/4/2018

Thời gian tạm ngừng cấp điện
(theo kế hoạch)

Trạm tạm ngừng cấp điện

Các khu vực tạm ngừng cấp điện

Lí do tạm ngừng cấp điện

Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn

12/04/2018
08:00 - 09:00

T31

Phường Ba Ngòi: đường Tỉnh lộ 9 – đoạn giáp với xã Cam Phước Đông và lân cận

Cô lập TBA T.31 để sang pha, cân tải, xử lý tiếp xúc hạ áp

16/04/2018
06:00 - 06:30
và 17:00 - 17:30

T.18H2 , T.120H2, T371 , T19H2 , TD42 , TD41 , T52H2 , T03H2 , T45H2 , T63H2 , T.08H2 , T.123H2, T51H2 , T.31H2, T32H2 , T50H2 , T04H1 , T70H2 , T.117H2, T42H2 , T71H2 , T91H2 , T.448, T367 , T38H2 , T79H2 , T34H2 , T.06H1, T430 , T93H2 , T.127H2, T20H2 , T02CC1 , T.101H2, T102H2, T103H2, T104H2, T.107H2, T47H2 , T57H2 , T59H2 , T.62H2 , T64H2 , T74H2 , T75H2 , T77H2 , T80H2 , T81H2 , T82H2 , T85H2 , T86H2 , T87H2 , T89H2 , T92H2 , T96H2 , T98H2 , T99H2

Toàn bộ phụ tải khu vực Căn cứ Quân sự Cam Ranh và đảo Bình Ba

Chuyển phương thức cấp điện cho trạm cắt CC01

16/04/2018
06:00 - 06:30
và 17:00 - 17:30

T.138B , T60B , T60C , T.60D, T356 , T02CN , T156 , T159 , T160 , T401

- Phường Cam Nghĩa;- Các TBA chuyên dùng của KH:  T.156, T.401 – Kho đạn 858;  T.356 – Công ty Phát Lợi;  T.160 – Xí nghiệp muối CR.

Chuyển phương thức cấp điện cho phụ tải tuyến 475-E28

16/04/2018
06:00 - 06:30
và 17:00 - 17:30

T.04B-CTN, T.04CTN , T03CTN , T143 , T.144C , T.145B, T01CTN , T02CTN , T05CN , T05CTN , T.06CTN, T.07CTN, T142 , T.144A, T144B , T145 , T03CN , T04CN , T.05B-CTN, T06B CN , T06CN , T09CTN , T10CTN , T211

- Xã Cam Thành Nam;- Các TDP thuộc phường Cam Nghĩa: Nghĩa An, Nghĩa Lộc, Nghĩa Quý và Nghĩa Phú;- Các TBA chuyên dùng của KH:  T.211 – Trường Ngô Gia Tự;  T.143 – Đơn vị D274-CTN;  T.145 – Đơn vị D83-CTN;  T.145B – Cty Đại An.

Chuyển phương thức cấp điện cho phụ tải tuyến 471-E28

Điện lực Cam Lâm

12/04/2018
07:30 - 08:30

T.I538

Đèn đường Cam Hải Đông

Thay công tơ định kỳ TBA T.I538

12/04/2018
08:30 - 09:30

T.I534

Đèn đường Đường Nguyễn Tất Thành

Thí nghiệm định kỳ TBA T.I534

12/04/2018
09:30 - 10:30

T.I537

Đèn đường nguyễn tất thành

Thí nghiệm định kỳ trạm T.I537

12/04/2018
13:30 - 14:30

T.I542

Đèn đường NTT

Thí nghiệm định kỳ TBA T.I542

12/04/2018
14:30 - 15:30

T.I543

Đèn đường NTT

Thí nghiệm định kỳ TBA I543

12/04/2018
15:30 - 16:30

T.I533

đèn đường NTT

Thí nghiệm định kỳ TBA T.I533

14/04/2018
06:00 - 08:00

T.I103, T.I643, T.I658, T.H101C, T.H101, T.H101B, T.H108B, T.I529, T.I618, T.I104, T.I531, T.I526, T.H132, T.H132B, T.H075B, T.G519, T.G152, T.G520, T.H671, T.H602, T.G062B, T.G067C, T.G072B, T.H075, T.H166, T.H099, T.I562, T.I102, T.G067B, T.F060B, T.G078, T.G171

Cam Đức

Xử lý lèo VT 63, 64; đấu lèo VT 67-3a

14/04/2018
08:01 - 10:00

T.G519, T.G152, T.G520, T.G062B, T.G067C, T.F060B, T.G078, T.G171

Cam Đức

Dựng trụ VT 67-5b, 67-6b, 67-10b, 67-11b, 67-28b, 67-29b

15/04/2018
07:30 - 08:00

T.Z807

Công Ty Hàng Nội Thất Đại Nam

Thay công tơ trạm T.Z807

15/04/2018
08:00 - 08:30

T.Z808

Công ty cổ phần Thuỷ Sản Bạc Liêu

Thay công tơ trạm t.Z808

15/04/2018
08:30 - 09:00

T.Z809

Công ty cổ phần Thuỷ Sản Bạc Liêu

Thay công tơ trạm T.Z809

15/04/2018
09:00 - 09:30

T.Z904

Công Ty Hàng Nội Thất Đại Nam

Thay công tơ trạm T.Z904

15/04/2018
09:30 - 10:00

T.Z812

 T.Z812 - Công ty TNHH Thông Thuận;

Cô lập TBA T.Z812 để XNCĐTN thay công tơ định kỳ

15/04/2018
10:00 - 10:30

T.Z918

 T.Z918 - CT khai thác CB-XK K.sản;

Cô lập TBA T.Z918 để XNCĐTN thay công tơ định kỳ

15/04/2018
10:30 - 11:00

T.Z919

 T.Z919 - Công  ty CP KCN Suối Dầu CS1;

Cô lập TBA, T.Z919 để XNCĐTN thay công tơ định kỳ

15/04/2018
11:00 - 11:30

T.Z920

Công ty Hải Vương

Thay công tơ trạm T.Z920

15/04/2018
11:30 - 12:00

T.Z814

Công Ty TNHH Cá Ngừ Việt Nam

thay công tơ định kỳ T.Z814

16/04/2018
06:00 - 06:30
và 17:00 - 17:30

T.B028, T.B681, T.B651 , T.B635, T.C035 , T.C031 , T.C644 , T.C608, T.C633 , T.C034 , T.D037B, T.D037 , T.D038 , T.D039 , T.D040, T.E041, T.E042, T.B022B, T.B022 , T.B023 , T.B679, T.B504 , T.B024 , T.B665, T.B028B, T.C029 , T.C030 , T.C032 , T.C033 , T.C036 , T.C505, T.C581, T.D038B, T.D612 , T.E506, T.C030B, T.B025 , T.B026 , T.B027 , T.B146 , T.B677

 T.C032 - Thôn Thủy Ba - Cam An Bắc; T.C029 - Thôn Vĩnh Thái - Cam An Bắc; T.C581 - DN nuôi gà Bùi Huy Trung; T.C608 - DN nuôi gà Trần Thị Bạch Yến; T.C033, T.C036, T.C035, T.C034 - Thôn Tân An - Cam An Bắc; T.C633 - DN nuôi gà Phùng Quốc Chính; T.C505 - DN nuôi gà Diệp Đức Quyền; T.C031 - Thôn Triệu Hải - Cam An Bắc; T.C644 - Trại chăn nuôi Phùng Khánh; T.C030 - Thôn Hiền Lương - Cam An Bắc, Trường THPT Nguyễn Trãi, UBND Cam An Bắc, Thôn Cửu Tùng- Cam An Bắc; T.C030B - Cam An Bắc; T.D039, T.D040 - Thôn Quãng Đức –xã Cam Hiệp Nam, UBND Cam Hiệp Nam; T.D037, T.D038B, T.D038 - Thôn Vĩnh Thái –xã Cam Hiệp Nam, Trường tiểu học Cam Hiệp Nam; T.B651 - Trại nuôi gà Bà Phượng; T.B665 - Trại nuôi heo Cao Thị Thuận; T.D612 - Ga Suối Cát - Cam Hiệp Nam; T.B635 - Trại nuôi gà Ông Vinh; T.E041 - Thôn Trung Hiệp 1 – xã Cam Hiệp Bắc, Thôn Trung Hiệp 2 – xã Cam Hiệp Bắc; T.E506 - Trường THCS Lê Thánh Tôn; T.E042-01 - Thôn Trung Hiệp I, II – xã Cam Hiệp Bắc; T.E042 - UBND Cam Hiệp Bắc;  - Thôn Trung Hiệp I,II Cam Hiệp Bắc; T.B028 - Trường Hoàng Hoa Thám -CAN, TT GD thường xuyên -CAN; T.D037B - Thôn Suối Cát- Cam Hiệp Nam; T.B028B - Vĩnh Trung – xã Cam An Nam; T.B022B - Thôn Vĩnh Đông xã Cam An Nam; T.B681 - Hệ thống cấp nước Cam An Nam; T.B024 - UBND Cam An Nam; T.B023 - Nhà thờ Vĩnh Cẩm - CAN, Trường tiểu học -CAN; T.B504 - Bưu điện - Cam An Nam; T.B025, T.B026, T.B027, T.B146 - Thôn Vĩnh Nam - Cam An Nam; T.B027 - Đơn vị bộ đội 115; T.B677 - Bộ tư lệnh phòng không ; T.B022 - Thôn Vĩnh Đông-Cam An Nam, Trường tiểu học Cam An Nam; T.B679 - Bệnh viện Đa Khoa khu vực Cam An Nam;

Cô lập tuyến 471-E28 để nhận nguồn XT 475-E30

16/04/2018
06:00 - 06:30
và 17:00 - 17:30

T.E042B, T.H584, T.G518, T.G659, T.E042C, T.H132, T.H132B, T.H075B, T.G519, T.G152, T.G520, T.H671, T.H602, T.G062B, T.G067C, T.G072B, T.H075, T.H166, T.G074, T.F135C, T.G074B, T.G078B, T.E136B, T.G073, T.F060B, T.G078, T.G171, T.G072, T.E136

 T.H075 - Bãi Giếng 2, Thôn Tân Hải -xã Cam Hải Tây; T.H166 - Thôn Bãi Giếng 1 - Cam Hải Tây; T.G072B, T.G072 - TDP Bãi Giếng II - TT Cam Đức; T.G073, T.E136B - Bãi Giếng 2 - Cam Đức; T.G659 - Trại nuôi heo Nguyễn Giáp Việt; T.G074 - Thôn Tân Hải - Cam Hải Tây; T.H584 - Trường trung cấp nghề Cam Lâm; T.G518 - Cty EMU ; T.E042B - Thôn Trung Hiệp xã cam Hiệp Bắc; T.E136 - Cam Hải Tây, Cam Hiệp Bắc, TT Cam Đức; T.F135C - Thôn Tân Lập, Tân Phú- Cam Thành Bắc; T.G074B - TDP Bãi Giếng Bắc - TT Cam Đức; T.G078B - TDP Nghĩa Trung; T.E042C - Thôn Trung Hiệp II- Cam Hiệp Bắc; T.G519 - Trạm cấp nước thô Cam Đức; T.G152 - Lò giếc mổ gia súc tập trung; T.G078 - Thôn Bãi Giếng Trung - Cam Đức, Thôn Bãi Giếng Nam - Cam Đức; T.G520 - Trường THPT Nguyễn Huệ; T.G171 - Thôn Bãi Giếng Nam - Cam Đức, Thôn Tân Lập - Cam Đức; T.G067C - TDP Tân Hải- TT Cam Đức; T.G062B - TDP Bãi Giếng Nam- TT Cam Đức; T.F060B - Thôn Tân Lập- Cam Thành Bắc; T.H602, T.H671 - Công ty TNHH Thanh Kim; T.H132 - UBND xã Cam Hải Tây; Thôn Tân Hải- Cam Hải Tây;; T.H075B - Thôn Tân Hải -xã Cam Hải Tây; T.H132B - Thôn Tân Hải- Cam Hải Tây;

Cô lập tuyến PĐ 471-EBĐ/64
để nhận nguồn XT 475-E30

16/04/2018
07:00 - 17:00

T.F570, T.F585

 T.F585, T.F570 - Nhà máy đường Việt Nam;

Cô lập XT 374-E28 để
XNLĐCT thay DCL 132-9,
 332-3

Điện lực Diên Khánh Khánh Vĩnh

11/04/2018
07:30 - 10:30

T.226

Diên Phước

Cân pha, xử lý tiếp xúc hạ áp T.226

12/04/2018
08:00 - 11:30

T.103

Suối Hiệp

-Chỉnh cột nghiêng, gia cố móng cột
-Cân pha hạ áp
 

12/04/2018
13:30 - 16:30

T.98

Diên Điền

Di dời cột hạ áp trong khoảng cột A98/2 đến A98/5 phục vụ mở rộng đường liên thôn xã Diên Điền

12/04/2018
14:00 - 16:00

T.49

Suối Tiên

-Chỉnh cột nghiêng, gia cố móng cột
-Cân pha hạ áp
 

16/04/2018
08:00 - 12:00

T.478 , T.498

Khu vực Mỏ đá Diên Tân

Đấu nối NR TBA mới tại cột 471-F6B/3-69-19
Thay TI cao thế trạm T.498

17/04/2018
08:00 - 11:30

T.258 , T.258 T2 , T.259 , T.461 , T.507 , T.08 , T.06C , T.07 , T.102 , T.11 , T.181 , T.184 , T.185 , T.19 , T.351 , T.351B , T.354

Suối Hiệp

Xử lý khoảng cách pha- đất trong khoảng cột 473-E32/8-6 đến 473-E32/8-7

Điện lực Ninh Hòa

11/04/2018
08:30 - 09:00

T.8096

NTTS Khánh Quang II

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8096.

11/04/2018
09:20 - 09:45

DH53N063

NTTS Đức Hiền

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.DH53N063.

11/04/2018
10:00 - 10:30

FCO 106-15-3A/477-ENT

NTTS Vũ Thanh

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8828.

11/04/2018
10:45 - 11:15

FCO 125-33/477-ENT

NTTS Văn Lộc

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8827.

11/04/2018
11:45 - 12:30

T8823

Hải đội 302 Cảnh sát biển

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8823.

11/04/2018
12:45 - 14:00

T8115

ViNaBK

Thay công tơ định kỳ trạm T8115

12/04/2018
08:30 - 09:00

T8101

XN Muối xuất khẩu

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8101.

12/04/2018
09:15 - 09:45

T8120

Muối Xuất khẩu 2

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8120.

12/04/2018
10:00 - 10:30

T8113

XN Muối hóa chất

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8113.

12/04/2018
11:00 - 11:30

T.3002

Cao Luôn

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.3002.

12/04/2018
11:45 - 12:15

T4344

Cấp điện Thị Uy Ninh Hòa

Thí nghiệm định kỳ TBA T.4344.

12/04/2018
12:00 - 12:30

T8118

Thủy sản Bình Thêm

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8118.

12/04/2018
12:30 - 13:00

T.4316

UBND thị xã Ninh Hòa

Thí nghiệm định kỳ TBA T.4316.

13/04/2018
08:15 - 09:00

T.4475

Cty TNHH SX & TM Xanh

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.4475.

13/04/2018
09:15 - 09:40

T.8067

NMX Ông Điệp

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8067.

13/04/2018
09:50 - 10:15

T.8010

Kho lương thực

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8010.

13/04/2018
10:30 - 11:00

T.3006

Nhà máy phôi thép Tấn Huy

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.3006.

13/04/2018
11:45 - 12:45

T.4474

Nhà máy xử lý rác thải xã Ninh An

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.4474.

16/04/2018
08:15 - 08:45

T8069

Nhà máy xay Bình Minh

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8069.

16/04/2018
09:00 - 09:30

T.8080

Công ty TNHH Thiên Phước

Thay công tơ định kỳ trạm T8080

16/04/2018
09:40 - 10:10

T.8073

NMX Thiên Phước

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8073

16/04/2018
11:00 - 12:00

T8078

Xay xát Nguyễn Trực

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8078.

16/04/2018
12:30 - 13:00

T8072

Bưu cục - Ninh Sơn

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8072.

17/04/2018
09:00 - 10:30

DD53E001 TỦ RMU5, T.4306 , T.4315 , DC53E003, DC53E002

Du lịch Suối Hoa Lan

Thí nghiệm định kỳ trạm T4306; thay FCO tại cột 472-E24/85-204

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 654362